Jornada 8 de octubre | Recuperemos los Servicios Públicos. ¡Defendamos la Vida!

Jornada 8 d’octubre | Recuperem els Serveis Públics. Defensem la Vida!

Jornada 8 d’octubre | Recuperem els Serveis Públics. Defensem la Vida!

Hasta la última gota | Episodio #3: La privatización del agua en Chile. Ya disponible en Ivoox y en Spotify

Fins l’última gota | Episodi #3: La privatització de l'aigua a Xile. Ja disponible a Ivoox i a Spotify

Fins l’última gota | Episodi #3: La privatització de l'aigua a Xile. Ja disponible a Ivoox i a Spotify

Fins l’última gota | Episodi #2: Les aigües tèrboles d’Agbar a Mèxic. Ja disponible a Ivoox i a Spotify

Hasta la última gota | Episodio #2: Las aguas turbias de Agbar en México. Ya disponible en Ivoox y en Spotify

Fins l’última gota | Episodi #2: Les aigües tèrboles d’Agbar a Mèxic. Ja disponible a Ivoox i a Spotify

ESFeres33: El Dret Humà a l’Aigua i al Sanejament davant l’emergència climàtica: Diagnosi, debats i propostes per l’Àrea Metropolitana de Barcelona

ESFeres33: El Dret Humà a l’Aigua i al Sanejament davant l’emergència climàtica: Diagnosi, debats i propostes per l’Àrea Metropolitana de Barcelona

ESFeres33: El Dret Humà a l’Aigua i al Sanejament davant l’emergència climàtica: Diagnosi, debats i propostes per l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Catàleg d'Activitats: una àmplia oferta a disposició de la ciutadania.

Catàleg d'Activitats: una àmplia oferta a disposició de la ciutadania.

Catàleg d'Activitats: una àmplia oferta a disposició de la ciutadania.

Política de Privacitat i Condicions d’us

Política de Privacitat i condicions d’ús

Política de Privacidad

Política de protecció de dades-RGPD:

A l’ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL D’ENGINYERIA SENSE FRONTERES (ESF) ens comprometem a assegurar que les seves dades de caràcter personal es troben protegits i no s’utilitzen de forma indeguda. En facilitar-nos les seves dades personals i utilitzar el nostre lloc web, entenem que ha llegit i comprès els termes relacionats amb la informació de protecció de dades de caràcter personal que s’exposen.

ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL D’ENGINYERIA SENSE FRONTERES (ESF) assumeix la responsabilitat de complir amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades nacional i europea (Reglament general de protecció de dades -Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, RGPD-) i té l’objectiu de tractar les seves dades de manera lícita, lleial i transparent.

I. Responsable del tractament de les seves dades personals

ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL D’ENGINYERIA SENSE FRONTERES

C.I.F.: G-60910528

Adreça: c/ Mandoni, 4,  08004 Barcelona

Correu electrònic: contacta@esf-cat.org

II. Dades personals que es tracten des d’Enginyeria Sense Fronteres

Les dades que tractem per les finalitats que es concreten al següent punt són: Nom, Cognoms, telèfon, correu, DNI, compte bancari, adreça, gènere, edat. En el cas de les persones associades també l’aportació econòmica que fan i, en cas del personal contractat, també el número de la Seguretat Social.

ESF també treballem amb dades que durant l’exercici de la nostra relació i interacció voluntàriament ens puguis facilitar, inclosos les dades que ens facilitis a través d’una xarxa social o altres aplicacions. Aquestes dades depenen de la seva pròpia configuració de privacitat i ús de xarxa social/ aplicació que en faci, així com les pròpies polítiques de privacitat de la xarxa social o aplicació en qüestió. De manera que li recomanem llegir-les amb atenció abans de facilitar-nos dades a través d’aquestes xarxes o aplicacions.

III.Finalitats principals del tractament de les seves dades personals

Dades d’associades i associats

Tractem aquestes dades amb la finalitat de mantenir, desenvolupar, complir amb les obligacions legals i controlar la relació que pugui establir-se entre les parts entitat – persona associada i, puntualment, enviar informació sobre els serveis, activitats i esdeveniments d’interès d’ESF.

Dades de subscriptores i subscriptors al butlletí d’informació periòdica

Tractem aquestes dades amb la finalitat d’informar a les persones subscrites de les activitats, serveis i campanyes de l’associació, enviar-lis informació periòdica de l’activitat d’ESF, invitacions a esdeveniments i conferències i de l’impacte del treball en general de ESF.

Dades de contacte

Tractem les seves dades recollides a través dels formularis de contacte per a la gestió de les seves consultes dirigides als diferents grups de l’entitat, així com del formulari general de l’apartat Contacta.

Dades d’assistents a esdeveniments

Tractem aquestes dades recollides a través de formularis específics amb la finalitat de mantenir, desenvolupar i controlar la relació que pugui establir-se entre les parts únicament amb la finalitat del bon desenvolupament de l’esdeveniment en qüestió.

Dades de persones candidates

Tractem aquestes dades amb la finalitat de seleccionar la seva sol·licitud i gestionar la seva participació en els processos de selecció de personal duts a terme per l’associació.

Dades de donants

Tractem aquestes dades amb la finalitat de mantenir, desenvolupar i controlar la relació que pugui establir-se entre les parts i complir amb les obligacions legals.

Dades de ponents i persones col·laboradores

Tractem aquestes dades amb la finalitat de mantenir, desenvolupar i controlar la relació que pugui establir-se entre les parts, complir amb les obligacions legals, i enviar informació sobre els serveis, activitats formatives i esdeveniments d’interès d’ESF.

Dades de cookies

La informació obtinguda és totalment anònima, i en cap cas pot ser associada a un usuari concret ni identificat quan l’usuari navega per les diferents pantalles i pàgines de la nostra web. Les cookies obtenen dades amb la finalitat de reconèixer als usuaris per a poder oferir-los un millor servei i més personalitzat. No obstant això, l’usuari podrà controlar el nivell de seguretat del seu equip mitjançant l’opció corresponent que tingui el seu programa navegador. L’usuari pot denegar l’ús de les cookies d’ESF amb la conseqüència, però, de no poder navegar per determinats espais de la web o tenir un navegador més lent.

En cap cas es preveu l’elaboració de perfils ni la presa de decisions automatitzades amb les dades ni realitzar encreuament de dades.

IV. Com recaptem les seves dades personals

Informació que vostè ens facilita

Recaptem les dades personals que vostè ens facilita a través de la nostra web, mitjançant formularis o camps a completar, inscripció en nostra newsletter o a través del correu electrònic.

També recaptem dades personals en els esdeveniments presencials per a quantificar l’assistència així com per a enviar informació sobre els serveis, activitats formatives i esdeveniments d’interès de ESF.

En el moment de recollida se l’informarà de la nostra Política de protecció de dades.

V. Terminis de conservació

Les dades personals proporcionades es conservaran i tractaran en la mesura que els necessitem a fi de poder utilitzar-los segons la finalitat per la qual van ser recaptats i segons la base jurídica del tractament dels mateixos d’acord amb la llei aplicable.

Mantindrem les seves dades personals mentre existeixi una relació o mentre no exerceixi el seu dret de supressió, cancel·lació i/o limitació del tractament de les seves dades. En aquests casos, bloquejarem les seves dades, sense donar-li cap ús, mentre pugui ser necessària per a l’exercici o defensa de reclamacions o pugui derivar-se algun tipus de responsabilitat judicial, legal o contractual del seu tractament, que hagi de ser atesa i per a això sigui necessària la seva recuperació.

VI. Legitimació per al tractament de les seves dades personals

La base legal per al tractament de les seves dades personals és:

– Per compliment de la relació amb els socis

– Pel compliment de diferents obligacions legals

– Per interès legítim, per exemple, per motius de seguretat, gestionar consultes o sol·licituds

– Amb el seu consentiment, per a l’enviament d’informació sobre l’associació i de les seves activitats

– L’oferta de serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte o la relació existent entre les parts

VII. Organitzacions destinatàries de la comunicació de dades personals

ESF comunica, puntualment, les dades personals a prestadores de serveis que puguin actuar com a encarregades de tractament de dades. Aquestes terceres empreses només tenen accés a les dades personals necessàries per a dur a terme el servei. Se’ls exigeix que mantinguin en confidencialitat la seva informació personal i no poden utilitzar-la de cap altra forma que aquella que els hem sol·licitat.

Amb la finalitat d’elaborar estadístiques ESF podrà dissociar les dades numèriques segons característiques personals sense revelar la procedència de les dades, mantenint sempre la confidencialitat i l’anonimat.

VIII. Els seus drets quan ens facilita les seves dades personals

  1. Quins drets li emparen en relació al tractament de les seves dades?

La persona interessada té dret a sol·licitar l’accés a la seva informació i a l’activitat de tractament que es faci, així com sol·licitar canvis, modificacions o eliminacions tant de les dades com del tractament d’aquestes.

Per a exercir els seus drets la persona interessada pot posar-se en contacte amb ESF mitjançant correu electrònic a contacta@esf-cat.org, i la seva petició serà atesa en un termini màxim d’un mes. En tot el procés, la persona interessada té el dret a ser informat i comunicat de què es fa amb les seves dades.

  1. Vostè té dret a reclamar?

Quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, té dret a presentar reclamació davant l’Autoritat Nacional de Control, a aquest efecte ha de dirigir-se davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

IX. Transferències internacionals de dades

Actualment Enginyeria Sense Fronteres no realitza transferències internacionals de dades. En cas que es donessin modificacions en aquest sentit es modificaria la present política de protecció de dades perquè quedés reflectit.

X. Seguretat

ESF adopta i actualitza les seves mesures de seguretat organitzatives i tècniques amb la finalitat que el tractament de dades personals que realitza sigui conforme amb els requisits de la legislació vigent en matèria de protecció de dades nacional i europea.

XI. Modificacions a la present informació de protecció de dades

L’ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL D’ENGINYERIA SENSE FRONTERES (ESF) es reserva el dret de modificar la seva Política de Protecció de Dades d’acord amb la legislació aplicable a cada moment.

Qualsevol modificació d’aquesta Política serà publicada al lloc web.

Condicions d’ús

Accés al Web

L’accés a aquest Web és gratuït.

L’accés i ús del Web per l’usuari comporta l’acceptació de l’Avís Legal, així com de la Política de Privacitat i de Cookies del Web.

L’usuari ha de llegir atentament l’Avís Legal i la Política de Privacitat i de Cookies quan es proposi utilitzar el Web, ja que aquestes podran ser adaptades i/o modificades en qualsevol moment. Si no les accepta, li preguem que s’abstingui d’utilitzar el Web i el seu contingut.

L’Usuari garanteix l’autenticitat i veracitat de les dades que comuniqui a ESF al emplenar el/els formulari/s per al registre o accés a determinats serveis oferts a través del Web. L’Usuari es compromet i responsabilitza a mantenir tota l’informació facilitada de manera que respongui, a cada moment, a la seva situació real.

Si com a conseqüència del registre, es proporciona a l’usuari una contrasenya, aquest es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la mateixa, no cedint-la a tercers en cap cas. Serà responsabilitat de l’usuari la utilització il·lícita dels serveis per qualsevol tercer il·legítim derivat d’un mal ús o custòdia de la contrasenya.

Exclusió de Responsabilitat

ESF realitza els màxims esforços per evitar qualsevol errada als continguts que puguin aparèixer en aquest Web. Tot i això ESF no garanteix l’exactitud ni la posada al dia de la informació que es pugui obtenir del mateix que no siguin d’elaboració pròpia. D’aquesta manera ESF no assumeix cap responsabilitat derivada de l’ús per tercers del contingut d’aquest lloc.

ESF vetllarà perquè el Web no pateixi interrupcions, però no pot garantir l’absència d’errades tecnològiques, ni la permanent disponibilitat del mateix i dels serveis continguts en ell i, en conseqüència, no assumeix responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin generar-la per la falta de disponibilitat i per les errades a l’accés ocasionades per desconnexions, avaries, sobrecàrregues o caigudes de la xarxa no imputables a ESF.

Aquest Web inclou, dins dels seus continguts, enllaços amb llocs web que són propietat i/o són gestionats per tercers. Aquest Web no assumeix cap responsabilitat derivada de l’existència d’enllaços entre els continguts d’aquest lloc i continguts situats fora del mateix o de qualsevol altra menció de continguts externs a aquest lloc.

XIV. Propietat Intel·lectual

Aquest Web i els elements que el componen (codi font, texts, imatges, logotips i altres signes distintius) i els seus continguts, estan protegits per la Llei de Propietat Intel·lectual, no podent ser objecte d’explotació, reproducció, distribució, modificació, difusió o transformació no autoritzada expressament.

ESF és titular dels drets de propietat intel·lectual d’aquest Web, així com del seu contingut, tret que s’indiqui expressament el contrari.

Els continguts creats per ESF es regeixen sota la Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Espanya. D’aquesta manera els usuaris poden fer servir els continguts del web sempre que es reconegui l’autoria, no es faci un ús lucratiu dels continguts i no hi hagi cap tipus de modificació de l’obra original.

ESF prohibeix expressament la realització de “framings” o la utilització per part de tercers o quelcom altres mecanismes que alterin el disseny, configuració original o continguts del seu Web.

La utilització no autoritzada dels Continguts, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial d’ESF poden donar lloc a l’exercici de les accions que legalment li corresponguin, i a les responsabilitats que, si escau, es derivin d’aquests.

Normes de comportament

El Web d’ESF és un espai de llibertat on l’usuari podrà opinar lliurement en els espais que així ho permetin sempre i quan els missatges no continguin:

  • Dades personals de tercers (informació personal, adreces, telèfon, mails…)
  • Continguts sexistes, masclistes o homòfobs
  • Continguts ofensius front la diversitat per raons de raça, cultura, classe socioeconòmica, capacitisme o altres identitats.
  • Continguts que defensin l’actuació o ideals de qualsevol tipus de grup o organització terrorista.
  • I, a grans trets, qualsevol contingut que contravingui la Llei vigent.

Qualsevol missatge d’aquest tipus serà eliminat i si ESF ho creu convenient emprendrà accions legals contra els seus autors.

Última actualització: Setembre de 2022