Política de Privacitat i Condicions d’us

Avís Legal

El titular del web www.esf-cat.org (el “Web”) és l’Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres, les dades d’identificació de la qual són les següents:
– Domicili social: c/ Múrcia 24 Baixos, Barcelona
– NIF: G – 60910528
– Telèfon: Telf.: (+34) 93 302 27 53
– Dades registrals: inscrita com a Associació amb el número 16363 al Registre d’Associacions del Departament de Justícia

L’accés, navegació i ús del Web www.esf-cat.org suposa el coneixement i acceptació per part de l’Usuari tant de les condicions d’utilització que s’estableixin a continuació com de les condicions particulars que puguin ser establertes per quelcom servei específic.

Política de Privacitat

Protecció de dades de caràcter personal

En compliment del que preveu la normativa vigent de protecció de dades personals, l’Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres (d’ara endavant anomenada ESF) amb domicili social al c/ Múrcia, 24 Baixos 08024 Barcelona l’informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni, o a les que ESF accedeixi com a conseqüència de la seva navegació, consulta i/o sol·licituds a través del lloc web www.esf-cat.org (el “Web”) seran incorporades a un fitxer titularitat d’ESF, amb la finalitat d’atendre les seves peticions i/o consultes, enviar comunicacions comercials (també per via electrònica) i, si s’escau, gestionar les altes de nous membres i les activitats de l’entitat.

Les dades personals facilitades per l’usuari, amb caràcter general, no seran comunicades o cedides a tercers, si bé podran cedir-se a proveïdors sota contracte amb ESF per a les finalitats referides anteriorment. En aquest sentit, l’usuari queda informat dels termes previstos a l’article 27 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, en relació amb la primera cessió de les seves dades personals.

Serà necessari que, en els formularis del Web, l’usuari empleni els camps assenyalats com a “obligatoris”. El no emplenament o emplenament parcial de les dades personals requerides podria suposar que ESF no pogués atendre la seva sol·licitud i, en conseqüència, ESF quedarà exonerada de tota responsabilitat per la no prestació o prestació incompleta de les peticions i/o consultes sol·licitades.

L’usuari haurà de comunicar a ESF les seves dades personals actuals per tal que la informació continguda en els fitxers de ESF estigui actualitzada i sense errors. L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades.

ESF té implantades les mesures de seguretat de tipus tècnic i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les seves dades de caràcter personal i n’eviten l’alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural, tot això de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.

ESF utilitzarà el sistema d’enviament de missatges Mailchimp per a l’enviament del butlletí periòdic als usuaris prèviament registrats o associats, per aquest fet l’usuari accepta les seves condicions de privacitat. L’usuari que es doni d’alta com associat a ESF a través del formulari també se li donarà d’alta automàticament per rebre el butlletí periòdic, tot i que haurà de donar el vistiplau en el mail de confirmació, en el cas de no confirmar el mail l’usuari/associat no rebrà el butlletí periòdic. L’usuari podrà donar-se de baixa per no rebre més notificacions periòdiques des del mateix butlletí.

Si l’usuari és també soci d’ESF acceptarà l’enviament de comunicacions oficials de l’entitat de caràcter formal pels canals establerts (mail, telèfon o correu postal). Aquest tipus de comunicacions formen part del bon funcionament de l’entitat.

L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals en el domicili social d’ESF en els termes establerts a la legislació vigent. Per a la seva major comoditat, i sense perjudici que s’hagin de complir amb determinats requisits formals establerts a la normativa vigent, ESF li ofereix la possibilitat de sol·licitar l’exercici dels drets referits anteriorment a través del correu electrònic contacta@esf-cat.org.

Condicions d’ús

Accés

L’accés a aquest Web és gratuït.

L’accés i ús del Web per l’usuari comporta l’acceptació de l’Avís Legal, així com de la Política de Privacitat i de Cookies del Web.
L’usuari ha de llegir atentament l’Avís Legal i la Política de Privacitat i de Cookies quan es proposi utilitzar el Web, ja que aquestes podran ser adaptades i/o modificades en qualsevol moment. Si no les accepta, li preguem que s’abstingui d’utilitzar el Web i el seu contingut.

L’Usuari garanteix l’autenticitat i veracitat de les dades que comuniqui a ESF al emplenar el/els formulari/s per al registre o accés a determinats serveis oferts a través del Web. L’Usuari es compromet i responsabilitza a mantenir tota l’informació facilitada de manera que respongui, a cada moment, a la seva situació real.

Si com a conseqüència del registre, es proporciona a l’usuari una contrasenya, aquest es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la mateixa, no cedint-la a tercers en cap cas. Serà responsabilitat de l’usuari la utilització il·lícita dels serveis per qualsevol tercer il·legítim derivat d’un mal ús o custòdia de la contrasenya.

Exclusió de Responsabilitat

ESF realitza els màxims esforços per evitar qualsevol errada als continguts que puguin aparèixer en aquest Web. Tot i això ESF no garanteix l’exactitud ni la posada al dia de la informació que es pugui obtenir del mateix que no siguin d’elaboració pròpia. D’aquesta manera ESF no assumeix cap responsabilitat derivada de l’ús per tercers del contingut d’aquest lloc.

ESF vetllarà perquè el Web no pateixi interrupcions, però no pot garantir l’absència d’errades tecnològiques, ni la permanent disponibilitat del mateix i dels serveis continguts en ell i, en conseqüència, no assumeix responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin generar-la per la falta de disponibilitat i per les errades a l’accés ocasionades per desconnexions, avaries, sobrecàrregues o caigudes de la xarxa no imputables a ESF.

Aquest Web inclou, dins dels seus continguts, enllaços amb llocs web que són propietat i/o són gestionats per tercers. Aquest Web no assumeix cap responsabilitat derivada de l’existència d’enllaços entre els continguts d’aquest lloc i continguts situats fora del mateix o de qualsevol altra menció de continguts externs a aquest lloc.

Propietat Intel·lectual

Aquest Web i els elements que el componen (codi font, texts, imatges, logotips i altres signes distintius) i els seus continguts, estan protegits per la Llei de Propietat Intel·lectual, no podent ser objecte d’explotació, reproducció, distribució, modificació, difusió o transformació no autoritzada expressament.

ESF és titular dels drets de propietat intel·lectual d’aquest Web, així com del seu contingut, tret que s’indiqui expressament el contrari.

Els continguts creats per ESF es regeixen sota la Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Espanya. D’aquesta manera els usuaris poden fer servir els continguts del web sempre que es reconegui l’autoria, no es faci un ús lucratiu dels continguts i no hi hagi cap tipus de modificació de l’obra original.

ESF prohibeix expressament la realització de “framings” o la utilització per part de tercers o quelcom altres mecanismes que alterin el disseny, configuració original o continguts del seu Web.

La utilització no autoritzada dels Continguts, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial d’ESF poden donar lloc a l’exercici de les accions que legalment li corresponguin, i a les responsabilitats que, si escau, es derivin d’aquests.

Normes de comportament

El Web d’ESF és un espai de llibertat on l’usuari podrà opinar lliurement en els espais que així ho permetin sempre i quan els missatges no continguin:

  • Dades personals de tercers (informació personal, adreces, telèfon, mails…)
  • Continguts sexistes, masclistes o homòfobs
  • Continguts que defensin l’actuació o ideals de qualsevol tipus de grup o organització terrorista.
  • I, a grans trets, qualsevol contingut que contravingui la Llei vigent.

Qualsevol missatge d’aquest tipus serà eliminat i si ESF ho creu convenient emprendrà accions legals contra els seus autors.