Política de Privacitat i Condicions d’us

Avís Legal i Política de Privacitat

Protecció de dades de caràcter personal

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

El titular del web www.esf-cat.org (el “Web”) és l’Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres (ESF), les dades d’identificació de la qual són les següents:
– Domicili social: c/ Múrcia 24 Baixos, Barcelona
– NIF: G – 60910528
– Telèfon: Telf.: (+34) 93 302 27 53
– Dades registrals: inscrita com a Associació amb el número 16363 al Registre d’Associacions del Departament de Justícia
L’accés, navegació i ús del Web www.esf-cat.org suposa el coneixement i acceptació per part de l’Usuari tant de les condicions d’utilització que s’estableixin a continuació com de les condicions particulars que puguin ser establertes per quelcom servei específic.

ESF es compromet a salvaguardar la privadesa de les dades personals introduïdes a través de la seva pàgina web, a l’efecte del previst en el Reglament del Parlament Europeu (“RGPD”) 2016/679 del 27 d’abril de 2016, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Com hem obtingut les teves dades de caràcter personal?

Les teves dades de caràcter personal els hem obtingut a través de les relacions prèvies que has mantingut amb ESF, o amb motiu de les relacions que mantens en l’actualitat amb la nostra entitat, bé per la teva condició de persona sòcia o voluntària, per haver estat donant o haver participat en alguna de les nostres campanyes, per haver sol·licitat que et remetem informació sobre les nostres activitats, projectes, campanyes i esdeveniments a través dels formularis a la nostra pàgina web o mitjançant la teva subscripció a la nostra Newsletter.

Quines dades personals tractem?

Les dades que tractarem per a les finalitats legítimes que més endavant s’expliquen, són els següents:
Dades necessàries per mantenir la relació amb tu:
Nom
Cognoms
DNI
Edat
Adreça Postal
Sexe
Email
Telèfon
Aportació econòmica
Número de compte (en el cas de soci/as i donants)

En el cas que ens hagis facilitat voluntàriament durant les relacions prèvies mantingudes amb tu, també podem disposar de les següents dades:
Estudis
Professió
Ocupació

També t’informem que tractarem aquelles dades addicionals que voluntàriament ens facilitis durant les futures relacions i interaccions que mantinguis amb ESF, inclosos els que ens aportis mitjançant una xarxa social o una altra aplicació. Aquestes dades depenen de la teva pròpia configuració de privacitat, ús de la xarxa social o aplicació, així com de les polítiques de privacitat pròpies de cada xarxa social o aplicació, per la qual cosa et recomanem llegir les mateixes amb atenció abans de facilitar-nos dades a través d’aquestes xarxes socials o aplicacions.

Per a què tractem les teves dades personals?

Tractem les dades de la nostra base social, voluntariat i donants per a les següents finalitats:
Enviar informació sobre ESF via email fins i tot quan nostra relació hagi acabat tret que manifestis el contrari.
Resoldre consultes que arriben a través dels formularis de la nostra pàgina web.
Convidar a actes o esdeveniments que organitzi ESF
Realització d’enquestes.
Activitats bàsiques d’elaboració de perfils, sobre la base de la informació que directament ens has proporcionat, i destinada a assegurar l’adequada gestió de les anteriors activitats.
Addicionalment, també podrem tractar les teves dades per enviar-te informació que pugui ser del teu interès, relacionada amb el tercer sector (ofertes laborals, formacions, concursos, etc., organitzats per altres entitats o plataformes amb les quals col·laborem i/o som partícips).

Pots oposar-te a rebre aquest tipus de comunicacions, ara o a qualsevol altre moment, enviant un correu electrònic a l’adreça electrònica contacta@esf-cat.org o dirigint una sol·licitud a la nostra adreça postal (Calle Murcia, 24 baixos, 08027 Barcelona).

Per què motiu podem tractar les teves dades personals?

Serà necessari que, en els formularis del Web, l’usuari empleni els camps assenyalats com a “obligatoris”. El no emplenament o emplenament parcial de les dades personals requerides podria suposar que ESF no pogués atendre la seva sol·licitud i, en conseqüència, ESF quedarà exonerada de tota responsabilitat per la no prestació o prestació incompleta de les peticions i/o consultes sol·licitades.
L’usuari haurà de comunicar a ESF les seves dades personals actuals per tal que la informació continguda en els fitxers de ESF estigui actualitzada i sense errors. L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades.
ESF té implantades les mesures de seguretat de tipus tècnic i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les seves dades de caràcter personal i n’eviten l’alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural, tot això de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.
ESF utilitzarà el sistema d’enviament de missatges Mailchimp per a l’enviament del butlletí periòdic als usuaris prèviament registrats o associats, per aquest fet l’usuari accepta les seves condicions de privacitat. L’usuari que es doni d’alta com associat a ESF a través del formular haurà de donar el seu consentiment, per rebre el butlletí periòdic, haurà de donar el vistiplau en el mail de confirmació, en el cas de no confirmar el mail l’usuari/associat no rebrà el butlletí periòdic. L’usuari podrà donar-se de baixa per no rebre més notificacions periòdiques des del mateix butlletí.
Si l’usuari és també persona sòcia d’ESF acceptarà l’enviament de comunicacions oficials de l’entitat de caràcter formal pels canals establerts (mail, telèfon o correu postal). Aquest tipus de comunicacions formen part del bon funcionament de l’entitat.
L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals en el domicili social d’ESF en els termes establerts a la legislació vigent. Per a la seva major comoditat, i sense perjudici que s’hagin de complir amb determinats requisits formals establerts a la normativa vigent, ESF li ofereix la possibilitat de sol·licitar l’exercici dels drets referits anteriorment a través del correu electrònic contacta@esf-cat.org.
Pots oposar-te a rebre aquest tipus de comunicacions, ara o en qualsevol altre moment, enviant un correu electrònic a l’adreça electrònica contacta@esf-cat.org o adreçant una sol·licitud a la nostra adreça postal (Carrer Múrcia, 24 baixos, 08027 Barcelona).

Quan i per què motiu podem facilitar les teves dades a tercers?

Les teves dades podran ser cedits a les persones destinatàries que s’indiquen a continuació, pels motius que a continuació s’expliquen:
Administracions Públiques: per al compliment de les obligacions legals i fiscals a les quals ESF està subjecta per la seva activitat d’associació sense ànim de lucre.
Bancs i caixes d’estalvis: per realitzar cobraments i pagaments relacionats amb les quotes de persones sòcies de ESF i donacions.
Aquelles cessions a tercers que siguin necessàries per complir amb les obligacions derivades de les campanyes, activitats i iniciatives en les quals voluntàriament partícips.
Proveïdors que precisin accedir a les teves dades per a la prestació de serveis que ESF hagi contractat a aquests proveïdors, i amb els quals ESF té subscrits els contractes de confidencialitat i de tractament de dades personals necessàries i exigits per la normativa per protegir la teva privadesa.
Si en el futur ESF realitzés altres cessions de dades personals, t’informarà oportunament.

Durant quant temps guardarem les seves dades?

Les teves dades personals es conservaran mentre ESF mantingui la seva activitat. No obstant això, tens dret a sol·licitar la supressió de les teves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits. Si després de finalitzar la teva relació amb ESF, desitges exercir el teu dret a supressió, ESF únicament conservarà les teves dades durant els terminis de prescripció legals que siguin aplicable. En aquest supòsit, es tractaran solament a l’efecte d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals o contractuals. Finalitzats aquests terminis de prescripció, les teves dades seran eliminades o, alternativament, anonimizados.

Quins són els teus drets?

Pots exercitar els teus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament, a través de l’adreça postal i electrònica indicades.
Així mateix, si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa o els teus drets de privadesa, pots presentar una reclamació:
A la nostra Oficina Central, a través de les adreces postal i electrònica indicades.
Davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través de la seva seu electrònica, o de la seva adreça postal.

Condicions d’ús

Accés

L’accés a aquest Web és gratuït.

L’accés i ús del Web per l’usuari comporta l’acceptació de l’Avís Legal, així com de la Política de Privacitat i de Cookies del Web.
L’usuari ha de llegir atentament l’Avís Legal i la Política de Privacitat i de Cookies quan es proposi utilitzar el Web, ja que aquestes podran ser adaptades i/o modificades en qualsevol moment. Si no les accepta, li preguem que s’abstingui d’utilitzar el Web i el seu contingut.

L’Usuari garanteix l’autenticitat i veracitat de les dades que comuniqui a ESF al emplenar el/els formulari/s per al registre o accés a determinats serveis oferts a través del Web. L’Usuari es compromet i responsabilitza a mantenir tota l’informació facilitada de manera que respongui, a cada moment, a la seva situació real.

Si com a conseqüència del registre, es proporciona a l’usuari una contrasenya, aquest es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la mateixa, no cedint-la a tercers en cap cas. Serà responsabilitat de l’usuari la utilització il·lícita dels serveis per qualsevol tercer il·legítim derivat d’un mal ús o custòdia de la contrasenya.

Exclusió de Responsabilitat

ESF realitza els màxims esforços per evitar qualsevol errada als continguts que puguin aparèixer en aquest Web. Tot i això ESF no garanteix l’exactitud ni la posada al dia de la informació que es pugui obtenir del mateix que no siguin d’elaboració pròpia. D’aquesta manera ESF no assumeix cap responsabilitat derivada de l’ús per tercers del contingut d’aquest lloc.

ESF vetllarà perquè el Web no pateixi interrupcions, però no pot garantir l’absència d’errades tecnològiques, ni la permanent disponibilitat del mateix i dels serveis continguts en ell i, en conseqüència, no assumeix responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin generar-la per la falta de disponibilitat i per les errades a l’accés ocasionades per desconnexions, avaries, sobrecàrregues o caigudes de la xarxa no imputables a ESF.

Aquest Web inclou, dins dels seus continguts, enllaços amb llocs web que són propietat i/o són gestionats per tercers. Aquest Web no assumeix cap responsabilitat derivada de l’existència d’enllaços entre els continguts d’aquest lloc i continguts situats fora del mateix o de qualsevol altra menció de continguts externs a aquest lloc.

Propietat Intel·lectual

Aquest Web i els elements que el componen (codi font, texts, imatges, logotips i altres signes distintius) i els seus continguts, estan protegits per la Llei de Propietat Intel·lectual, no podent ser objecte d’explotació, reproducció, distribució, modificació, difusió o transformació no autoritzada expressament.

ESF és titular dels drets de propietat intel·lectual d’aquest Web, així com del seu contingut, tret que s’indiqui expressament el contrari.

Els continguts creats per ESF es regeixen sota la Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Espanya. D’aquesta manera els usuaris poden fer servir els continguts del web sempre que es reconegui l’autoria, no es faci un ús lucratiu dels continguts i no hi hagi cap tipus de modificació de l’obra original.

ESF prohibeix expressament la realització de “framings” o la utilització per part de tercers o quelcom altres mecanismes que alterin el disseny, configuració original o continguts del seu Web.

La utilització no autoritzada dels Continguts, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial d’ESF poden donar lloc a l’exercici de les accions que legalment li corresponguin, i a les responsabilitats que, si escau, es derivin d’aquests.

Normes de comportament

El Web d’ESF és un espai de llibertat on l’usuari podrà opinar lliurement en els espais que així ho permetin sempre i quan els missatges no continguin:

  • Dades personals de tercers (informació personal, adreces, telèfon, mails…)
  • Continguts sexistes, masclistes o homòfobs
  • Continguts que defensin l’actuació o ideals de qualsevol tipus de grup o organització terrorista.
  • I, a grans trets, qualsevol contingut que contravingui la Llei vigent.

Qualsevol missatge d’aquest tipus serà eliminat i si ESF ho creu convenient emprendrà accions legals contra els seus autors.