Necessitem persones com tu, amb iniciativa, amb ganes de lluitar contra les desigualtats i les causes estructurals de la pobresa, contra la injustícia.

Associa’t omplint el següent formulari

Fins a un 90% de desgravació, aprofita els avantatges fiscals!*

Escull la teva quota

Quota mensual

25 € (Recomanada)12,5 €8,20 € (Mínima mensual)3,64 € (Reduïda mensual**)

Quota anual

300 € (Recomanada)150 €98,33 € (Mínima anual)43,75 € (Reduïda anual**)

Quota personalitzada

MensualAnual

La quota personalitzada no pot ser inferior a la mínima mensual (8,20€) o mínima anual (98,33€) segons correspongui.

**Quotes reduïdes destinades a persones en situació d'atur o estudiants

Dades personals

Sexe

DonaHomeAltres

Data de naixement

Dades de contacte

Dades bancàries

Accepto la política de privacitat i condicions d’us

Què t’oferim nosaltres?

Poder de decisió

Sent soci/a podràs participar en les activitats que organitzem, així com en les assemblees de l’associació, on els i les sòcies participen activament en el desenvolupament de l’estratègia de l’entitat, trien a la junta directiva i aproven la seva gestió.

Informació rigorosa

Les persones sòcies reben la memòria anual de l’entitat, el butlletí mensual amb informació sobre cursos, notícies, conferències, publicacions, campanyes en les quals participem, etc.

Avantatges fiscals*

Com que ESF és una associació d’Utilitat Pública la col·laboració de les persones sòcies comporta avantatges fiscals, segons l’última revisió de la Llei 49/2002 de règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre. A més ESF esta inscrita en el cens d’Entitats Ambientals, fet que et permet una desgravació extra d’un 10% a la part autonòmica (a Catalunya).

Per a persones físiques, suposarà una deducció sobre l’IRPF segons aquesta taula:

  

  

  

La limitació és del 10% de la base liquidable de l’IRPF de la persona donant.

Per a persones jurídiques, suposarà una reducció sobre l’Impost de Societats segons la informació següent:

 

 

De la mateixa manera, la limitació és del 10% de la base liquidable.

Cada any, enviem a totes les persones associades un certificat de donació amb l’import total de les aportacions realitzades durant l’any fiscal anterior per poder aplicar el desgravament corresponent a la declaració de la renda.

Ús del local social

L’associació posa a la disposició de totes les persones associades el local social (C/Múrcia 24, baixos, Barcelona) amb caràcter personal.

Més informació? No dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres, t’atendre’m amb molt de gust!