Voluntariat

Vols formar part del voluntariat d’ESF?

El voluntariat és el motor d’Enginyeria Sense Fronteres i un dels seus majors trets característics, ja que, a diferència d’altres entitats, són els voluntaris i voluntàries les que lideren l’entitat, són les responsables de marcar les línies estratègiques i participen activament en l’execució de les tasques tècniques.
Aquesta alta implicació requereix un voluntariat de llarg recorregut, format, implicat i que comparteixin la Missió, Visió i Valors de l’entitat.
ESF és un espai on implicar-se personalment i activament en aconseguir una societat més justa i igualitària i treballar per eliminar les causes estructurals de les desigualtats tant del nostre entorn, com de l’àmbit internacional.

Tasques del Voluntariat

Dins de cada grup les funcions poden canviar, i no tothom fa de tot, però de forma general les funcions del voluntariat són:

  • Direcció de l’entitat
  • Plantejaments estratègics a mig i llarg termini
  • Suport a l’expatriada o tècnica de campanya amb tot el que necessiti
  • Suport en la formulació i aportació d’idees
  • Recerca de finançament
  • Seguiment de la feina realitzada
  • Presa de decisió a nivell grup
  • Incidència al Nord

On puc participar?

Cada projecte i cada campanya té un grup de voluntaris i voluntàries que hi donen suport. D’aquesta manera el projecte de Moçambic, té el grup de Moçambic, la Campanya d’aigua té al grup d’aigua i així, la resta de projectes.
Els grups són l’espai natural de participació. Et recomanem que si vols participar com a voluntari o voluntària et miris els següents enllaços per decidir en quin grup hi vols participar:

Campanyes

Projectes

Nord

I com es concreta? Quina dedicació té?

Cada grup es reuneix una tarda cada dues o tres setmanes, segons el grup i el volum de feina. Entre reunions es treballa molt via mail.
També hi ha reunió mensual de tot el voluntariat per tractar els temes d’entitat, aquest espai es diu CASA.

Puc participar en més un grup?

Tot i que no hi ha cap regla que ho marqui, per la nostra experiència et recomanem que comencis només amb un grup.

Com escullo en quin grup participar?

Els motius per escollir un grup o un altre són molt personals, pot ser per la temàtica o per la situació geogràfica, o inclús perquè ja tinguis un amic o amiga col·laborant. En tot cas, si no ho tens clar, pots anar a conèixer més d’un fins que et decideixis.

Ja sé en quin grup vull participar, ara què?

Posa’t en contacte amb el grup omplint el formulari de contacte de cadascun dels grups que trobaràs al seu corresponent apartat del web. Aquesta adreça la gestiona una persona voluntària, per tant, si no tens una resposta immediata no t’amoïnis, és normal.

Cal ser enginyer o enginyera?

Tot i que hi ha molts enginyers i enginyeres participant a ESF, no és ni molt menys necessari, ni tan sols cal tenir una formació tècnica. Com hem dit a la descripció de les tasques del voluntariat, són molt poc tècniques, és més feina de lideratge, seguiment, aportació d’idees, etc, per tant com més visions i veus diferents hi hagi més rica serà la nostre entitat!

Jo el que vull és viatjar

ESF té un Programa de Coneixement de la Realitat (PCR) dedicat especialment a la formació del voluntariat de l’entitat. Els grups, conjuntament amb l’expatriada, defineixen unes places per fer una estada a terreny, entre dos i tres mesos, principalment a l’estiu, segons les necessitats del projecte. Aquestes places es cobreixen amb el voluntariat de l’entitat. En el cas que quedin places sense cobrir, s’obren a qualsevol persona interessada, amb el requisit del compromís d’incorporar-se al voluntariat com a mínim un any.
Has de tenir en compte que ESF no paga cap depesa d’aquest viatge, però proporciona informació de beques i ajudes possibles.

Consulta aquí  les convocatòries obertes en aquest moment.

Tinc només un o dos mesos per viatjar i la resta de l’any no tinc temps per implicar-me

En aquest cas et recomanem que busquis altres alternatives a ESF. Com hem dit més amunt, el voluntariat d’ESF és de llarg recorregut i el PCR està emmacat dins aquest voluntariat.

Cal ser soci o sòcia?

Totes les persones voluntàries d’ESF han de ser també sòcies. Tot i així no et demanem que formalitzis la teva associació fins passats sis mesos de l’inici del teu voluntariat, ja que considerem que és un temps suficient per decidir si formaràs part de l’entitat o no.