Formació

Enginyeria Sense Fronteres ofereix cursos amb els què convida a conèixer diversos escenaris en els quals treballem i les metodologies utilitzades per a la resolució de problemes que han estat aplicades en els nostres projectes. Tots els cursos compten amb exercicis basats en casos reals i estan impartits per membres de ESF amb àmplia experiència en els temes tractats.

Actualment oferim els següents cursos online: