ESFeres 03: Amb l’aigua al coll

ESFeres 03: Amb l’aigua al coll

El procés de mercantilització de la gestió de l’aigua. Ascens i caiguda de les multinacionals a Sudamèrica: el cas de la inversió espanyola al sud.

Descarrega ESFeres 03: Amb l’aigua al coll.

Edició: Juny 2008.