Convocatòria persona tècnica de projectes a la seu de Barcelona

Convocatòria persona tècnica de projectes a la seu de Barcelona

L’ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL D’ENGINYERIA SENSE FRONTERES ( ESF ) convoca la selecció d’un / a tècnic / a la nostra seu de Barcelona, per treballar a l’ àrea de Projectes de Cooperació al Desenvolupament de la nostra entitat.

CONTEXT DE LA DEMANDA

Donar suport desde Barcelona a les accions de cooperació al desenvolupament en els països on ESF treballa, des de seu.

FUNCIONS A DESENVOLUPAR

Amb el suport de l’ equip en terreny i en coordinació amb l’ equip sud a seu, aquesta persona haurà de coordinar els diferents aspectes de la gestió dels projectes de l’associació :

 • Suport a la Identificació/ Formulació / reformulació de Projectes i Programes que es plantegin als diferents finançadors amb els que ESF hi treballa en coordinació amb l’ equip coordinador d’ ESF a seu i a terreny.
 • Seguiment tècnic i econòmic de l’execució en coordinació amb l’ equip a terreny i seu.
 • Justificació i rendició de comptes davant els finançadors
 • Suport en la resolució dels requeriments i auditories dels projecte que es gestionen des de l’ àrea.
 • Seguiment tècnic i econòmic de les activitats EpTS que es plantegin en el marc del projecte a Catalunya i demanda dels municipis
 • Elaboració i seguiment de l’ estratègia d’ intervenció en els països on treballen,
 • Suport en línies addicionals de les assessories tècniques que es derivin a l’ àrea,
 • Revisió de les convocatòries i recerca de nou finançament.
 • Suport als grups de voluntaris i voluntàries en coordinació amb la persona Coordinadora dels projectes d’ ESF a terreny
 • Participar a les reunions de coordinació amb Junta i amb l’ equip alliberat
 • Participació de les reunions de coordinació que se’n derivin amb els finançadors en representació institucional d’ ESF

 

PERFIL DEMANAT

El lloc requereix una persona amb aptituds per a les relacions humanes, capacitat per motivar, facilitar i promoure el treball en equip, així com per treballar en una organització amb una alta participació de persones voluntàries.

 • Formació universitària , especialment tècnica . Es valorarà la formació de postgrau en cooperació al desenvolupament.
 • Experiència laboral mínima contrastada de 3 anys , especialment en tasques de gestió de projectes de cooperació al desenvolupament .
 • Experiència en gestió de projectes subvencionats per l’AECID, ACCD, I UE així com amb la cooperació local descentralitzada.
 • Capacitat per establir relacions institucionals com a representant d’ESF .
 • Capacitat per treballar en equip i iniciativa .
 • Experiència com a persona sòcia activa d’ESF o organitzacions afins .
 • Nivell alt d’ eines ofimàtiques d’excel / Word
 • Domini excellent del català i castellà

Es valorarà :

 • Experiència en terreny
 • Experiència en gestió i coordinació de recursos humans i voluntariat
 • Experiència prèvia en altres eines de gestió de projectes
 • Idiomes anglès, francès i portuguès,

CONDICIONS DE L’OFERTA

 • Contracte amb una durada d’un any amb la possibilitat de renovació
 • Incorporació mitjans d’agost
 • Lloc de treball : Seu ESF a Barcelona .
 • Dedicació : Jornada completa , 40 hores setmanals
 • Retribució : Sou brut segons taula salarial interna 2.156 € mensuals, 12 pagues.

REFERÈNCIES PER CONTACTES

Les persones interessades poden enviar el seu Currículum Vitae i una carta de motivacions, a: organitzacio@esf-cat.org , indicant la referència
REF : 2022/PROJECTES .

DATA LÍMIT PER L’ENVIAMENT DE CV : 18 de juliol de 2022