Treballem coordinadament en la gestió dels residus a Maputo, Moçambic
  • jornada-residus-maputo-moçabic-3

La setmana passada vam treballar, amb la participació de més de 500 persones, en una jornada per atacar els residus de Polana Caniço B i Ferroviario, dos dels barris amb major problemàtica en la seva gestió dels residus.

Tant l’administració com les altres entitats han participat amb total implicació. S’ha aconseguit material, camions, tractors, pales, rasclets, sacs…i entre totes, amb molt bona coordinació, hem dissenyat el mapa d’intervenció: 5 equips, dos punts fixes, 4 carrilers per connectar gent, protocol d’entrega i gestió del material i funcionament de l’acció a cada punt, tot ha sortit segons havíem planejat.

En una de les zones no hem pogut actuar, ja que la comunitat s’ha negat i han exigit que es porti sorra o restes d’obres i enderrocs per pal·liar les conseqüències de les pluges, fet que avui ho fan amb residus, i no estan disposats a veure’ls sortir a canvi de res. La Direcció Municipal de Salubritat ja s’ha compromès a portar una excavadora per dipositar sorra i esperem solucionar aquest punt el més avisat possible.

En la resta de punts s’ha treballat intensament. Sacs de 50 quilos de farina, allà on van els residus després del rasclet, abans del camió, n’hem omplert i buidat fins a un camió ben gran i un tractor. La comunitat ha participat gairebé amb total implicació.

Tot i que queda encara molt per fer ja hi comencem a veure millores en la gestió dels residus a Maputo!