Grup Universitat d’Enginyeria Sense Fronteres

Amb l’objectiu de fer incidència a la comunitat universitària, el grup Universitat realitza activitats a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) de la UPC, amb la voluntat de sensibilitzar els i les estudiants d’enginyeria en energies alternatives, projectes de cooperació, voluntariat, lluites i moviments socials.

El grup universitat d’ESF està format per estudiants d’enginyeria de diferents universitats catalanes. Treballa principalment la sensibilització al nord i l’apropament de l’experiència de les campanyes i projectes d’ESF a la comunitat universitària.

El grup universitat és la porta d’entrada més apropiada per estudiants que més endavant vulguin col·laborar en projectes d’ESF, ja que els permet conèixer gradualment l’ONG i la nostra forma de treballar, així com iniciar un itinerari formatiu que els prepari per a participar en un projecte de cooperació al sud, com són els programes de coneixement de la realitat (PCR).