A través dels projectes al Perú participem en les següents xarxes o plataformes: