Presentació del grup Perú

El grup Perú treballa a la zona de Cajamarca, Perú, des de l’any 2004. Principalment de la mà de GRUFIDES, organització no governamental que treballa per la defensa dels drets humans i el medi ambient. En un context polític i social on l’expansió de l’activitat minera dels últims 20 anys ha augmentat de forma significativa els conflictes socials.

Els projectes del grup de Perú amb Grufides es centren en l’enfortiment de les capacitats de gestió ambiental de la societat civil i l’administració local per a la defensa del territori enfront a l’expansió de l’activitat minera. També treballen l’empoderament i la defensa dels Drets Humans de les comunitats camperoles que en els últims anys han patit campanyes de persecució i criminalització de la protesta.

En aquesta idea s’executen dos projectes amb línies diferenciades: el primer té com a objectiu fomentar l’econòmica local i solidària amb sostenibilitat ambiental; i el segon, busca garantir l’exercici dels drets individuals i col·lectius dels pobles indígenes i comunitats camperoles.

Projecte PES: Sostenibilitat ambiental, economia solidària per al desenvolupament econòmic local

Projecte EPE: Defens dels drets dels pobles indígenes, organitzacions camperoles i de dones i gestió integral del conflicte a Cajamarca