A través dels projectes a Moçambic participem en les següents xarxes o plataformes: