Projectes de cooperació que desenvolupem a l’Equador

El Grup Girona i el Grup Tarragona d’ESF són els que treballen els projectes de cooperació al desenvolupament que desenvolupem a l’Equador.

Grup Girona

Des de finals del curs acadèmic 2001-02 un grup d’estudiants de la Universitat de Girona, juntament amb alguns professors, hem format la Delegació de Girona de l’Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres. El resultat de tots aquests esforços ha estat una sèrie d’activitats, tant en l’àmbit universitari com a nivell de cooperació internacional.

El grup Girona desenvolupa al sud el projecte CNAE: Reforç institucional i promoció social per l’aplicació de les energies renovables.

Grup Tarragona

Des del grup ESF de Tarragona, es participa en processos de transformació al Sud des del 2008, mitjançant projectes de cooperació al desenvolupament a la província d’Orellana a Equador. Aquesta província gaudeix d’una gran biodiversitat i d’una gran riquesa de recursos naturals, tant renovables com no renovables, fet que ha provocat una densa presència d’indústria hidrocarburífera que no ha planificat la seva expansió de forma equilibrada amb l’entorn i ha contraminat les aigües que nodreixen les comunitats de la província, una amb els índexs de pobresa més alts del país. Des dels nostres projectes, donem suport a diferents institucions i organitzacions de la societat civil, amb l’objectiu de garantir l’empoderament de les comunitats per tal que puguin lluitar pel ple exercici i defensa dels seus drets.

Concretament, es treballa amb les comunitats rurals del Cantó San Francisco de Orellana, per tal d’enfortir les juntes d’aigua, des d’una vessant social, administrativa i tècnica. Es treballa amb un enfocament de dret humà a l’aigua, centrant-se en les formes d’abastiment d’aigua que té cada comunitat. A més, a nivell provincial es recolzen processos ambientals, com el monitoratge i inspeccions de la qualitat dels sistemes hídrics i de diversos contaminants de l’aire, l’aigua o el sòl relacionats amb la indústria hidrocarborífera.

Aquí podeu trobar tota la informació del Projecte FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS DE ORELLANA (ECUADOR) de 01/01/2014 a 30/06/2016.

Aquí podeu trobar tota la informació del Projecte FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO, LA GESTIÓN Y LA PROTECCIÓN DE AGUA SEGURA EN EL SECTOR RURAL DE ORELLANA (ECUADOR) de 01/01/2016 a 31/12/2016.

Aquí podeu trobar tota la informació del Projecte PROMOCIÓN DE LA GESTIÓN COMUNITARIA PARA UNA AGUA SEGURA EN EL SECTOR RURAL DE ORELLANA (ECUADOR) de 01/01/2017 a 31/03/2018.