A través dels projectes a El Salvador participem en les següents xarxes o plataformes: