Presentació del grup el Salvador

El grup de voluntariat d’Enginyeria Sense Fronteres que treballem els projectes de El Salvador està format per persones que provenim generalment de l’enginyeria i que creiem que per una transformació social és necessari prioritzar a les persones per davant dels beneficis econòmics, és per això que treballem des d’aquí per garantir els drets humans a El Salvador, donar el nostre recolzament i donar a conèixer les problemàtiques del país.

Tot i que ESF treballa amb El Salvador des de 1998 el grup està compost per persones nouvingudes que hem anat fent relleu a les que ens han succeït, algunes de nosaltres han pogut anar a terreny, participant activament dels projectes i una es troba a terreny acompanyant a la persona expatriada.

Les nostres funcions des de Catalunya són de coordinació del grup, definició i seguiment dels projectes, cerca de finançament i voluntariat, suport a la persona expatriada, comunicació amb la resta de l’entitat i sensibilització a Nord.

La comunicació és via llista interna de correu i ens reunim els divendres a les 16.30h a la seu d’ESF de Barcelona.

Problemàtica hídrica de El Salvador

El Salvador rep una gran quantitat d’aigua en forma de pluja (1.783mm/any), més que Anglaterra, però tan sols s’utilitza el 3% d’aquesta. Tot i així, segons dades del Ministeri de Medi Ambient i Recursos Naturals de El Salvador (2004) el 90% de les aigües superficials presenten alts nivells de contaminació química o biològica, limitant el desenvolupament de la vida aquàtica, encarint la poca aigua apte i generant problemes de salut. A més, les pluges es concentren en uns pocs mesos a l’any, de juny a octubre aproximadament, creant una gran època de sequera.

La problemàtica apareix en la gestió govenamental d’aquesta aigua, sense un marc legal que reguli el recurs hídric, es sobreexplota el 20% de l’aigua per ús industrial, les aigües superficials estan contaminades, i el medi ambient es destrueix sobreexplotant el sòl pel cultiu de canya de sucre en la seva majoria.

Això afecta a la població, augmentant els riscos ambientals, en la salut i la qualitat de vida, en l’economia de les persones i generant conflictes socials especialment a les dones i nenes que són les que s’ocupen de les tasques de la llar.

Marc Legal

L’Estat té l’obligació de complir, protegir i respectar els principis, regular els marcs de legislació, oferir els serveis necessaris per garantir els drets i la vigilància del compliment d’aquests. Actualment al país hi ha més de 30 cossos legals que regulen l’aigua, l’agricultura i el medi ambient. Tot i així no hi ha una llei general d’aigües que en reguli el funcionament i garanteixi l’aigua com a bé comú i per a les persones per davant que les empreses, ni es contempla el dret humà a l’aigua com a tal a la constitució vigent del país.

Aigua domiciliar

ANDA, l’empresa pública de subministrament d’aigua cobreix el 60% de la població amb aigua per tuberia (el 74% en àrees urbanes i el 33% en zones rurals). Les alternatives a actuals al servei públic es diferencien entre la gestió privada, la gestió pública i la gestió comunitària. Una gran part de la població però no té accés domiciliar a l’aigua havent d’anar a buscar-la a fonts públiques o altres, a kilòmetres de distància.
Tanmateix, el fet de tenir accés domiciliar no garanteix disponibilitat les 24 hores del dia, sinó que normalment l’aigua està disponible durant unes hores del dia, a vegades establertes i altres no, amb nombrosos casos de talls irregulars que poder arribar a durar fins a més de 4 dies.

Sistemes comunitàris

Hi ha un sector de la població que s’ha organitzat per autoabastir-se, construint el seu propi sistema d’aigües per tuberies i gestionant-lo de manera comunitària, entenent l’aigua com a bé comú. S’organitzen per gestionar les despeses i ingressos de les Juntes d’Aigua, sense ànim de lucre, i s’organitzen a nivell territorial i nacional per formar-se en aspectes tècnics, administratius, legals, lluitar conjuntament i fer incidència a nivell nacional a través del Foro del Agua per garantir el dret humà a l’aigua i el medi ambient.

Gènere

Al ser les dones les encarregades de la llar, i per tant les principals usuàries de l’aigua, són les responsables d’anar a buscar-la, acompanyades dels fills i filles. Les dones han esdevingut doncs les que s’han organitzat, lluiten pel dret humà a l’aigua i gestionen els sistemes comunitaris, tot i que es troben amb la figura de l’home, que acaba sent qui després participa i pren les decisions.

Què fem ESF

Des del 1997 el grup del Salvador d’Enginyeria Sense Fronteres treballa per promoure la organització de les comunitats rurals entorn el dret a l’aigua a El Salvador, promovent l’autogestió de sistemes d’aigua. La principal contrapart amb la que s’ha treballat tot aquest temps és ACUA.

ETAPA 1. Pla director

 • Aixecament de dades tècniques i socials
 • Anàlisis de la situació del recurs hídric
 • Estudi d’alternatives d’abastament i sanejament d’aigua
 • Presentació d’alternatives a comunitats i municipis

ETAPA 2. Projectes

 • Execució material de les alternatives
 • Participació i empoderament per part de les comunitats
 • Projecte integral (abastament i sanejament)

ETAPA 3. Incidència (actual)

 • Pressió a l’administració pública
 • Campanyes de sensibilització de la societat civil
 • Coordinació de la plataforma d’incidència nacional Foro del Agua
 • Defensa de les dones amenaçades defensores dels drets humans

Projectes d’Aigua i Sanejament

Projecte Gestió de Residus

Projecte Protecció de Defensores de DDHH (properament)