Al grup Tarragona participem en les següents xarxes o plataformes: