Ideari del Grup Tarragona d’Enginyeria Sense Fronteres

El grup de voluntàries del grup de Tarragona d’Enginyeria Sense Fronteres està format per una desena de voluntàries amb formacions molt diverses però amb interessos comuns, treballant en una mateixa direcció: el canvi. Totes persones implicades i compromeses amb el nostre entorn i crítiques amb el sistema socioeconòmic actual.

Treballem per a processos que afavoreixin la justícia social a escala global realitzant accions al Nord i al Sud. Partim de l’aprenentatge mutu i l’intercanvi de coneixements i experiències bidireccionals. Creiem en la implicació social i l’empoderament com a mitjà d’acció.

Activitats Nord

A Tarragona participem en fires, jocs, tallers i creem exposicions, entre altres activitats, per difondre la problemàtica extractivista que es dóna a l’Equador i incidir en el replantejament de l’actual model energètic. També promovem aquest debat a través de diversos cinefòrums amb la projecció de documentals. En aquesta línia, a partir dels aprenentatges al Sud, hem desenvolupat materials educatius en format conte (Auka I i Auka II) o joc (Joc de l’aigua) que hem adaptat en tallers d’educació popular dirigits a infants.

En el marc de les nostres accions per un canvi de model energètic, ens preocupem també pel problema de la pobresa energètica. Tenim l’objectiu d’incidir en la construcció social i institucional de alternatives i respostes davant la problemàtica, tractant de posar en el centre la dimensió col·lectiva i estructural del problema i sobretot la seva relació amb la mercantilització dels serveis bàsics. En aquest sentit, en el 2019 es va conformar a Tarragona un grup territorial de la Aliança contra la Pobresa
Des del 2019 recolzem el grup territorial de l’Aliança Contra la Pobresa Energètica del Camp de Tarragona, acompanyant a les seves trobades mensuals. En aquest marc participem en els assessoraments col·lectius amb l’objectiu de fer front als abusos de l’actual model de gestió de l’energia i l’aigua, compartint coneixements i experiències, alhora que acompanyem les accions reivindicatives i d’incidència.

Projectes Sud

 

Des de 2008 treballem en processos transformadors al Sud, concretament a l’Amazònia equatoriana, duent a terme projectes de cooperació al desenvolupament. A la província d’Orellana, lloc molt ric en biodiversitat i recursos naturals, donem suport a diferents organitzacions de la societat civil i institucions locals i regionals amb l’objectiu de garantir l’empoderament de les comunitats per tal que puguin lluitar pel ple exercici i la defensa dels seus drets.

Inicialment, els projectes es van centrar en la problemàtica de l’extractivisme, però actualment hem ampliat el nostre camp de treball que podem dividir en dos grans línies: l’una, relacionada amb l’exercici del Dret Humà a l’aigua a través d’una gestió integral i inclusiva; l’altra, relacionada amb la protecció i gestió del medi ambient.

Aquí podeu trobar tota la informació del Projecte ENFORTIMENT DE LES JUNTES D’AIGUA PER A UNA GESTIÓ INTEGRAL I INCLUSIVA DEL CICLE DE L’AIGUA A LA PROVÍNCIA D’ORELLANA I SUCUMBIOS (EQUADOR) de 01/01/2020 a 31/12/2023.

Aquí podeu trobar tota la informació del EMPODERAMENT DE LES COMUNITATS I JUNTES D’AIGUA PER A LA PRESA DE DECISIONS INCLUSIVES AL VOLTANT DE LA GESTIÓ DE L’AIGUA EN UN CONTEXT DE CANVI CLIMÀTIC A ORELLANA (EQUADOR) de 01/01/2018 a 30/04/2020.

Aquí podeu trobar tota la informació del Projecte FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS DE ORELLANA (ECUADOR) de 01/01/2014 a 30/06/2016.

Aquí podeu trobar tota la informació del Projecte FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO, LA GESTIÓN Y LA PROTECCIÓN DE AGUA SEGURA EN EL SECTOR RURAL DE ORELLANA (ECUADOR) de 01/01/2016 a 31/12/2016.

Aquí podeu trobar tota la informació del Projecte PROMOCIÓN DE LA GESTIÓN COMUNITARIA PARA UNA AGUA SEGURA EN EL SECTOR RURAL DE ORELLANA (ECUADOR) de 01/01/2017 a 31/03/2018.