Ideari del Grup Tarragona d’Enginyeria Sense Fronteres

El grup de voluntàries del grup de Tarragona d’Enginyeria Sense Fronteres està format per una desena de voluntàries amb formacions molt diverses però amb interessos comuns, treballant en una mateixa direcció: el canvi. Totes persones implicades i compromeses amb el nostre entorn i crítiques amb el sistema socioeconòmic actual.

Treballem per a processos que afavoreixin la justícia social a escala global realitzant accions al Nord i al Sud. Partim de l’aprenentatge mutu i l’intercanvi de coneixements i experiències bidireccionals. Creiem en la implicació social i l’empoderament com a mitjà d’acció.

Activitats Nord

Des del grup de voluntàries realitzem un seguit d’activitats dirigides a un públic divers. En aquest sentit, participem en accions puntuals, com per exemple mobilitzacions, i altres de manera més continuada. Cada any organitzem unes jornades sobre el model energètic, tractant temes com el capitalisme energètic, la mobilitat sostenible, les migracions de persones per conflictes energètics i els conflictes ambientals.

A Tarragona participem en fires, jocs, tallers i creem exposicions, entre altres activitats, per difondre la problemàtica extractivista que es dóna a l’Equador i incidir en el replantejament de l’actual model energètic. També promovem aquest debat a través de diversos cinefòrums amb la projecció de documentals. En aquesta línia, hem escrit un conte, editat en format exposició i en paper, que porta per títol, “Auka, la granota amazònica” i tracta la problemàtica entorn les indústries extractives i l’aigua a l’Amazònia equatoriana.

En el marc de les nostres accions per un canvi de model energètic, ens preocupem també pel problema de la pobresa energètica. Tenim l’objectiu d’incidir en la construcció social i institucional de la problemàtica, tractant de posar en el centre la dimensió col·lectiva i estructural del problema i sobre tot la seva relació amb la mercantilització dels serveis bàsics.

Projectes Sud

Des de 2008 treballem en processos transformadors al Sud, concretament a l’Amazònia equatoriana, duent a termes projectes de cooperació al desenvolupament. A la província d’Orellana, lloc molt ric en biodiversitat i recursos naturals, donem suport a diferents organitzacions de la societat civil i institucions locals i regionals amb l’objectiu de garantir l’empoderament de les comunitats per tal que puguin lluitar pel ple exercici i la defensa dels seus drets.

Tradicionalment els projectes s’han centrat en el problema de l’extractivisme, però actualment hem ampliat el nostre camp de treball que podem dividir en dos grans línies: l’una relacionada amb la gestió i l’accés a l’aigua potable per part de les comunitats rurals de la regió; l’altra relacionada amb la protecció del medi ambient.

Aquí podeu trobar tota la informació del Projecte FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS DE ORELLANA (ECUADOR) de 01/01/2014 a 30/06/2016.

Aquí podeu trobar tota la informació del Projecte FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO, LA GESTIÓN Y LA PROTECCIÓN DE AGUA SEGURA EN EL SECTOR RURAL DE ORELLANA (ECUADOR) de 01/01/2016 a 31/12/2016.

Aquí podeu trobar tota la informació del Projecte PROMOCIÓN DE LA GESTIÓN COMUNITARIA PARA UNA AGUA SEGURA EN EL SECTOR RURAL DE ORELLANA (ECUADOR) de 01/01/2017 a 31/03/2018.