Al grup Girona participem en les següents xarxes o plataformes: