• Cicle-de-cinema-solidari-Girona-Enginyeria-Sense-Fronteres
 • Fira-de-la-ciencia-2015-Girona-Enginyeria-Sense-Fronteres
 • Fira-de-la-ciencia-Girona-Enginyeria-Sense-Fronteres
 • St-Jordi-Girona-Enginyeria-Sense-Fronteres
 • Taller-a-institut-la-Salle-2--Girona-Enginyeria-Sense-Fronteres
 • Taller-a-institut-la-Salle-Girona-Enginyeria-Sense-Fronteres
 • Taller-a-institut-Vives-Girona-Enginyeria-Sense-Fronteres
 • Taller-a-linstitut-de-Sils-Girona-Enginyeria-Sense-Fronteres
 • Taller-Institut-Nou-Girona-Enginyeria-Sense-Fronteres
 • xerrada-de-ODG-Girona-Enginyeria-Sense-Fronteres
 • Xerrada-sobre-el-disseny-dun-pojecte-delectrificacio-amb-tubina-picohidraulica-a-la-comunitat-Rayu-Pakcha-amazonica-equatoriana-Girona-Enginyeria-Sense-Fronteres
 • Grup-Girona-Enginyeria-Sense-Fronteres
 • Grup-Girona-Enginyeria-Sense-Fronteres-SUD
 • Activitat-dels-horts-2015-Girona-Enginyeria-Sense-Fronteres
 • Activitat-dels-horts-amb-les-escoles-de-Girona_2-Girona-Enginyeria-Sense-Fronteres
 • Activitat-dels-horts-amb-les-escoles-de-Girona-Enginyeria-Sense-Fronteres

Ideari del Grup Girona d’Enginyeria Sense Fronteres

El Grup Girona d’ESF es va crear l’any 2001, quan un grup d’alumnes i professors de la Universitat de Girona insatisfets amb el model energètic actual i la sobreexplotació dels recursos naturals van començar a organitzar activitats i jornades de sensibilització de la comunitat universitària, la població de Girona i més tard es va iniciar un projecte de cooperació internacional a l’Equador on s’hi ha estat col·laborant fins al 2018.

A l’Equador s’estava treballant amb temàtiques que giraven entorn de l’accés a l’energia, el seu paper en l’assoliment dels drets humans i els impactes socials i mediambientals que té el model energètic actual. No només es volia limitar al model energètic, sinó també al model de sobreexplotació de recursos naturals i el fort lligam, Nord-Sud, en el model de producció que es defineix com a extractivisme. 

Actualment s’ha plantejat seguir treballant en la mateixa línia de denúncia de l’extractivisme i apostar per un nou model energètic a Colòmbia, un altre país del sud global que rep uns forts impactes del model energètic extractivista, a la vegada que es fa vincle amb els impactes existents al nord global, així com posant èmfasi en les alternatives i resistències del model. 

Actualment el grup de voluntàries de Girona organitzen activitats de sensibilització i incidència i educació al desenvolupament a Girona. 

Activitats 

En relació al projecte a l’Equador, el Grup de Voluntàries de Girona ha treballat la temàtica de les energies renovables i la seva aplicació a l’Amazònia Equatoriana des del 2005. Dins d’aquesta trajectòria s’han desenvolupat multitud d’accions tant a Girona com a l’Equador. Exemples d’aquesta trajectòria són les nou edicions de les Jornades d’Energies Renovables a la Universitat de Girona (UdG) i la realització de diversos projectes d’electrificació rural fotovoltaica a les províncies de Pastaza i Orellana (Equador).

També s’han realitzat un conjunt d’activitats de sensibilització i incidència entorn l’accés a l’energia, l’assoliment dels drets humans i els impactes socials i mediambientals del model energètic actual. 

Jornades i xerrades de denúncia dels impactes de les indústries extractives amb les quals es va intentar posar de manifest el paper que juguen aquestes empreses en diferents espais, posant èmfasi al fet que el model energètic i d’explotació de recursos naturals del Nord té un efecte directe sobre els impactes al Sud.

Al llarg del 2018, es va divulgar l’exposició sobre 10 anys d’ESF a l’Equador a diferents equipaments de la ciutat i es van realitzar formacions sobre els subministraments bàsics, actuacions adreçades a la joventut i infància, tallers a escoles, instituts i centres cívics sobre energies renovables, així com l’organització i participació al mercat dels productes de l’hort. 

Durant el 2019 es va voler aprofundir més en les causes del model extractivista realitzant un cicle de xerrades d’”Alternatives al capitalisme”, també es va moure per diversos espais de Girona l’exposició “Saps de què està fet el teu mòbil?”, vinculada a l’impacte de l’explotació minera a l’Àfrica i la relació que té aquesta amb el consum de mòbils. 

Més recentment s’han realitzat unes jornades anomenades “Resiliència a l’extractivisme a Girona i al Sud Global”, per sensibilitzar a la població gironina sobre el camí cap a la sobirania energètica d’un model basat en el respecte als drets humans i al medi ambient, tant a Girona com al Sud Global, especialment a Colòmbia. Actualment des d’Enginyeria Sense Fronteres s’està començant a treballar a Colòmbia, prenent tot el bagatge i experiències prèvies a l’Equador.