Ideari del Grup de Gènere d’ESF

El Grup de Gènere d’ESF inicia la seva trajectòria al maig de 2016 amb un grup de persones voluntàries i contractades de diferents àmbits de l’entitat.

El grup neix de la necessitat de tenir un espai de cures obert als membres de l’entitat, i de la necessitat de treballar la perspectiva de gènere transversalment, un suport pels grups en els seus projectes i en el funcionament intern de tota l’entitat.

Està estructurat en tres línies de treball:

  • Empoderament personal: obert a totes les persones de l’entitat, voluntariat i personal contractat.
  • Gènere a l’associació: visió de gènere en el funcionament intern de l’entitat, com el dia a dia, reunions, assemblees, activitats, trobades, difusió, etc.
  • Gènere als projectes d’ESF: identificació de la visió de gènere, seguiment, activitats amb el grup, publicació d’estudis, etc.