Evolució oficial del Dret Humà a l’Aigua i el Sanejament

L’observació general número 15 de l’article 1.1 del Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals realitzada pel Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals de les Nacions Unides (ECOSOC). Diu: “l’aigua és un recurs natural limitat i un bé públic fonamental per a la vida i la salut. El dret humà a l’aigua és indispensable per viure dignament i és condició prèvia per a la realització d’altres drets humans” i “el dret humà a l’aigua és el dret de tots a disposar d’aigua suficient, salubre, acceptable, accessible i assequible per a l’ús personal i domèstic. Un abastiment adequat d’aigua salubre és necessari per evitar la mort per deshidratació, per reduir el risc de les malalties relacionades amb l’aigua i per satisfer les necessitats de consum i cuina, i les necessitats d’higiene personal i domèstica”.

L’Observació número 15 identificava tres components que sempre haurien d’estar garantits:

  • La disponibilitat implica l’existència d’un aprovisionament permanent a partir del qual les persones poden obtenir una quantitat suficient d’aigua per a ús personal i domèstic. Els usos comprenen el consum, la preparació d’aliments i la higiene personal i domèstica.
  • L’accessibilitat engloba tant l’accessibilitat física, es parla d’una distància a la font no superior als 250 metres, com econòmica, l’accés a l’aigua no pot comportar la renúncia total o parcial a altres béns i serveis de caràcter bàsic, com poden ser l’alimentació o l’habitatge.
  • La qualitat de l’aigua ha de ser adequada. Així l’aigua ha de ser salubre i l’olor, color i gust ha de ser acceptable. Per protegir la qualitat de l’aigua és molt important l’existència de polítiques de sanejament adequades.

De la mateixa manera es concretaven les responsabilitats de l’estat:

  • Respectar el dret a l’aigua, abstenint-se d’interferir directament o indirectament en contra de la consecució del dret. Així mateix els obliga a garantir el dret a l’aigua durant conflictes armats, situacions d’emergència i desastres naturals.
  • Protegir el dret a l’aigua, prevenint tercers grups, individus o corporacions que interfereixin de qualsevol forma per aconseguir el dret a l’aigua. Aquesta obligació inclou l’adopció necessària i efectiva d’una legislació al respecte.
  • Implementar el dret a l’aigua, adoptant les mesures necessàries i una legislació al respecte.

Torna a l’ideari de la Campanya d’Aigua