Promovem les 3R – reciclar, reutilitzar i reduir els residus – als adolescents de Maputo, Moçambic

Els residus són una realitat creixent, que no som capaços d’avaluar el seu impacte en els anys propers.

En la recerca de noves metodologies d’aprenentatge, gràcies als anys d’experiència de treball al Districte de kaMaxakeni, Maputo, capital de Moçambic, hem organitzat els casals “Dissabtes Recreatius Ambientals”. Ajuntant alumnes de deu escoles, al llarg de tres dissabtes els adolescents van participar de jocs, de cinema debat, de l’art i la cultura i de la responsabilitat de preparar la festa de tancament. Tot això al voltant de la temàtica de Residus Sòlids Urbans, promovent les 3Rreciclar, reutilitzar i reduir. Olimpíades amb material reutilitzat, instruments i objectes, peces teatrals temàtiques, programa de ràdio sobre la gestió de residus i de com les tecnologies de la informació i comunicació poden tenir un paper preponderant, foren algunes de les activitats viscudes.

Menció especial als activistes de les organitzacions de la Plataforma para o Desenvolvimento de Maxaquene i la Ràdio Comunitària de Maxaquene, que van coordinar, gestionar i implementar les accions. Gran involucració també de la Direcció de Salubritat i Cementiris del Consell Municipal de Maputo i la Direcció Distrital d’Educació i Desenvolupament Humà del Districte kaMaxakeni.
En un context consumista sense lògica, les externalitats negatives són brutals. Ja s’estan veient avui, però no s’imagina el demà. Pel Dret a la Vida en un Ambient Saludable i la Dignitat de l’Entorn en què vivim cal reflexionar i reaccionar davant d’aquesta realitat.

Com a resum us deixem el resum de les jornades, programa de ràdio produït i fet per alumnes de les escoles, que aviat es trobaran per donar continuïtat al programa: