Memòria d’activitats 2016

Presentem la Memòria d’Activitats 2016

El document que es va aprovar a la darrera assemblea de socis i sòcies de divendres passat conté la informació relativa l’execució dels Projectes Sud i de les Campanyes Nord i recull l’evolució de les activitats dels grups Territorials de Tarragona i Girona i dels grups Universitat, Gènere i Comunicació durant tot el 2016. A més, conté la informació econòmica amb els comptes auditats on es reflecteixen els ingressos i les despeses de l’entitat.

Descarrega la Memòria d’Activitats 2016.