Presentem Estudi “Recuperant el control de l’energia: Accions per (re)municipalitzar la distribució elèctrica”

Esdeveniment presentació ESFeres 19 - Recuperant el control de l'energia, accions per (re)municipalitzar la distribució elèctrica

Presentem l’estudi Recuperant el control de l’energia: Accions per (re)municipalitzar la distribució elèctrica.

Durant aquests últims quatre anys la Xarxa per la sobirania energètica (XSE), de la que ESF en forma part, ha analitzat el sector elèctric, intentant plantejar alternatives que caminin cap a la sobirania energètica popular. Els intensos debats sobre la qüestió han acabat determinant que una de les activitats claus és la distribució elèctrica.

L’estudi, que pretén dotar d’arguments per l’acció social, política i jurídica, amb el principal objectiu de contribuir a la recuperació del control públic i ciutadà de l’energia, a través d’un procés de remunicipalització de la distribució elèctrica, es presenta en dues parts principals.

La primera part analitza el context general de la distribució elèctrica i s’inicia amb la història de l’electrificació a Catalunya, parant especial atenció a l’evolució de les xarxes elèctriques i les dinàmiques de poder del sector, per arribar a què és la distribució en l’actualitat, quins són els seus actors principals i com es remunera l’activitat.

La segona part indaga les eines que ens pot brindar el marc jurídic actual en relació a la (re)municipalització de la distribució elèctrica, així com incideix en les claus de la mobilització social necessària i imprescindible per generar espais que disputin l’hegemonia a l’Oligopoli elèctric, i que siguin capaços de posar la distribució elèctrica al servei de la ciutadania.

Portada ESFeres 19 - Recuperant el control de l'energia, accions per (re)municipalitzar la distribució elèctrica

L’estudi forma part de la Campanya d’ESF “El preu de l’abundància, drets humans a les fosques” que treballa per un canvi de paradigma de producció, distribució i consum energètics a tots els nivells, incloent-hi aspectes tals com la democratització de la propietat i la gestió de les infrastructures a través del control i la participació de la societat civil, l’ocupació del territori i la garantia d’accés universal als drets bàsics.

La presentació de l’estudi tindrà lloc el pròxim dissabte 3 de juny a les 13.00, a la Factultat de Medicina de la UB, per part del seu autor Alfons Pérez, membre de la XSE i de l’ODG, en el marc de les Jornades Internacionals “Tensem les Xarxes” sobre la recuperació del control de l’energia a través de la remunicipalització de la distribució elèctrica.

* Inscripcions a les jornades a través d’aquest formulari

Podeu descarregar l’estudi aquí