Derechos energéticos en manos de la infancia

Drets energètics en mans de la infància

Guia metodològica sobre tallers amb infància per treballar la pobresa energètica

La Guia «Drets energètics en mans de la infància» pretén ser una breu guia metodològica dels tallers que s’han impartit amb nens i nenes de 6 i 7 anys al Casal d’Infants del Raval en el marc del projecte “Drets energètics en mans de la infància”, recolzat pel Projecte Lliures de Desigualtat, Pobresa i Exclusió Social.

Aquest projecte sorgeix del treball conjunt d’Enginyeria sense Fronteres i l’Aliança contra la Pobresa Energètica en la lluita contra la precarietat energètica des d’una perspectiva de drets i d’apoderament, defensant l’accés universal per a totes les persones a uns serveis bàsics de qualitat, imprescindibles per tenir una vida digna. Parteix també de la constatació de que la pobresa energètica no ens impacta a totes per igual, sinó que té impactes diferenciats en col·lectius que pateixen discriminacions per raó de gènere, d’edat, de diversitat funcional, d’origen, de situació administrativa, i demés interseccionalitats.

Un d’aquests col·lectius, la infància, està present a moltes de les llars en situació de pobresa energètica i en pateix els impactes directament, sovint de manera diferent a les persones adultes. Tot i així, no sempre es parla d’aquesta classe de situacions amb nenes i nenes, que perceben la problemàtica però potser els hi és difícil posar-hi paraules o entendre què passa i per quins motius. Considerant que una de les conseqüències de la pobresa energètica en la salut mental de les persones que la pateixen és el sentiment de culpa, estigma o soledat, és molt important generar espais on se’n parli, des de la perspectiva de suport mutu i apoderament, per a poder vèncer aquests sentiments d’aïllament o diferència. També amb infants.

És per aquest motiu que s’han dissenyat aquests tallers i s’han dut a terme amb infància del barri del Raval de la ciutat de Barcelona on, el 2018, el 32% dels infants vivien en llars on les temperatures són inadequades i el 27,3% en llars amb endarreriments en el pagament de factures de subministraments.

La voluntat d’aquesta guia és compartir el procés fet durant aquest projecte, així com la metodologia dels tallers, per a que siguin una experiència replicable i útil per a parlar de pobresa energètica amb la infància.

Descarrega la Guia «Drets energètics en mans de la infància» aquí.