Jornada 8 de octubre | Recuperemos los Servicios Públicos. ¡Defendamos la Vida!

Com han de ser els serveis públics del futur?

Les transicions ecosocials i ecofeministes són ara ja no només necessàries sinó també ineludibles, per a un món habitable i vivible en el que els límits biofísics del planeta estan ja alçant la veu, a través de les diferents crisis sobreposades. Per a impulsar aquestes transicions i que siguin ecofeministes, l’aposta per la defensa dels serveis públics democràtics, com a paraigües de cura i preservació dels béns comuns, requereix de la construcció de ponts, teixir aliances i relacions entre diferents actors i moviments en sectors clau com la salut, l’aigua, l’energia, les cures, l’alimentació, l’educació, l’habitatge, la cultura, entre d’altres.

Juntament l’Observatori del Deute en la Globalització (ODG), Enginyeria Sense Fronteres (ESF), les Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya (aFFaC) i Salut, Drets i Acció, organitzem la jornada “Recuperem els Serveis Públics. Defensem la Vida!” el proper dissabte 8 d’octubre de 2022 per tal de construir i reforçar aliances i relacions entre diferents actors i moviments, conscienciar i enfortir l’impuls polític sobre la importància dels serveis públics democràtics i pensar en les necessitats de futur per a la garantia i defensa d’aquests.

Des d’una perspectiva ecofeminista volem teixir i mapejar juntes com donar resposta a l’ofensiva privatitzadora i precaritzadora, i veure com podem connectar i enfortir les lluites de defensa dels béns comuns i els serveis bàsics, des de la defensa d’allò públic i comunitari, incloent la justícia ecològica i la interseccionalitat de diferents eixos d’opressió i desigualtat, com són per motius d’identitat de gènere, les migracions o l’eix rural-urbà.

La Jornada serà un espai de treball i diàleg polític on entre totes recollirem i connectarem aquestes estratègies, així com també les respostes que hi estem donant des dels col·lectius, moviments, plataformes o entitats, per dotar de contingut la proposta dels serveis públics-comunitaris que volem, que siguin una eina/marc clau de les transicions ecosocials i ecofeministes que urgeix implementar. Aquesta diagnosi i estratègia conjunta permetrà amplificar la incidència política a curt i mitjà termini, interconnectant diferents sectors i agents clau en defensa dels béns comuns.

Reserveu la data del dissabte 8 d’octubre de 2022, aviat publicarem el programa complet de la jornada i la informació per a inscripcions!