Convocatòria: responsable de projectes a Equador

Oferta finalitzada | RESPONSABLE DE PROJECTES A EQUADOR

La Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres requereix incorporar una persona per la plaça RESPONSABLE DE PROJECTES A L’ EQUADOR per a la representació, execució, monitoreig i acompanyament dels projectes que duem a terme al país.

FUNCIONS A DESENVOLUPAR

 • REPRESENTACIÓ. Representació d’ESF davant les institucions governamentals equatorianes, organitzacions locals i estrangeres, cooperació espanyola, coordinadora d’ ONG, finançadors en general, etc

 • LEGALITAT. Responsable del procés de legalització d’ESF a Equador a través de la realització dels tràmits necessaris pel funcionament d’ESF i del seu equip tècnic i voluntari al País (compliment de les obligacions davant els ens de control en el país)

 • COORDINACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES. Coordinació i gestió de tots els projectes de cooperació de l’entitat a l’Equador, garantint i gestió de tots els projectes de cooperació de l’entitat a l’Equador garantint el compliment dels seus objectius i resultats, i de totes les seves etapes: elaboració de formulacions, execució d’activitats, seguiment tècnic i econòmic, reformulació de pressupost i cronograma, justificació final, preparació d’auditories econòmiques, definició i seguiment d’avaluacions externes.

 • COORDINACIÓ AMB ACTORS LOCALS. Coordinació, suport i seguiment a les institucions i organitzacions locals amb les quals es treballa en la planificació i execució de les activitats previstes, la gestió econòmica dels fons, la coordinació de personal local amb càrrec al projecte, així com qualsevol altre aspecte que es consideri necessari en funció del context/situació.

 • FUNCIONAMENT. Assegurament del funcionament de l’oficina de ESF a l’Equador a través de contractacions, adquisicions de serveis, manteniment de vehicles, pagaments i altres, d’acord amb el pressupost de fons destinats al funcionament al país.

 • COORDINACIÓ I GESTIÓ DEL PERSONAL LOCAL. Contractació, coordinació, gestió i seguiment del personal local contractat per ESF vinculat als projectes.

 • COORDINACIÓ I DINAMITZACIÓ VOLUNTARIAT. Coordinació, gestió i seguiment del voluntariat d’ESF vinculat als projectes, tant de manera telemàtica com, especialment, d’aquell que es desplaci al país. Es requereix la comunicació fluida amb el grup de voluntàries i voluntaris que lidera i dona seguiment al projecte des de Catalunya, mitjançant reunions telemàtiques periòdiques, així com l’enviament d’informació per diversos canals que permetin al grup realitzar el seguiment de l’execució dels projectes i participar en la definició noves accions.

 • COORDINACIÓ AMB SEU. Coordinació amb l’equip tècnic a Catalunya que brinda suport als projectes de cooperació la realització de totes les tasques detallades per a facilitar el seguiment mutu de les activitats.

 • ESTRATÈGIA DE COOPERACIÓ. Definir, juntament amb les organitzacions sòcies d’ESF al país i l’equip de voluntariat d’ESF, línies estratègiques d’intervenció que permetin la definició i implementació de nous projectes i programes coherents amb els valors i la planificació estratègica de l’entitat. Formulació d’aquests nous projectes per a la seva presentació a diferents entitats finançadores en coordinació amb el personal de projectes en la seu.

 • ANÀLISI DE CONTEXT I CONTRAPARTS. Realització d’anàlisi i avaluacions periòdiques del context i de les organitzacions sòcies locals actuals, així com identificació de noves organitzacions amb les quals desenvolupar noves línies d’intervenció a l’Equador.

 • ALTRES. Brindar suport i promoure altres activitats d’ESF al país que es puguin considerar necessàries, així com en la implementació de possibles assessories tècniques.

PERFIL REQUERIT

 • Experiència en la gestió de projectes i/o programes de cooperació al desenvolupament, elaborant informes tècnics i econòmics.

 • Domini del cicle de projectes de cooperació i específicament de la metodologia d’enfocament de marc lògic.

 • Experiència en cooperació al desenvolupament en terreny, preferiblement a l’Equador.

 • Experiència en projectes de Dret Humà a l’Aigua i de Gestió Ambiental.

 • Capacitat per a treballar en equip, iniciativa i pro activitat. Es requereix una persona motivada per a treballar amb persones de diferent cultura i manera de pensar. S’espera d’ella una gran disponibilitat i flexibilitat especialment per al treball amb voluntariat i a distància.

 • Autonomia, capacitat organitzativa i de gestió.

 • Alta capacitat de comunicació i representació.

 • Sensibilitat per la cooperació internacional, protecció a la infància i justícia global

 • Coneixement de la metodologia basada en Gènere i en drets humans. (EGiBDH)

 • Excel·lent nivell de redacció en castellà.

 • Excel·lent domini del paquet office (especialment fulls de càlcul)

ES VALORARÀ

 • Experiència en la gestió de projectes de cooperació i en projectes de cooperació al desenvolupament a l’Equador (o Sud Amèrica).

 • Experiència de treball en projectes de Gestió Ambiental i Canvi Climàtic.

 • Experiència de treball en projectes de planificació territorial.

 • Experiència de treball en campanyes d’incidència política.

 • Experiència de treball en projectes d’inclusió social.

 • Formació específica en:

  • Hidrologia, hidràulica i hidrologia aplicada;

  • Tractament d’aigua per a consum humà i residuals;

  • Monitoratges hídrics i ambientals;

  • Tractament estadístic de dades hídriques i elaboració d’informes.

 • Experiència com a soci actiu d’ESF o organitzacions afins.

CONDICIONS LABORALS DE LA PLAÇA

 • Lloc de treball. Oficina d’ESF a l’Equador (Orellana), amb desplaçaments freqüents a les àrees rurals de les províncies de Sucumbiu-vos i Orellana.

 • Jornada. 40 hores setmanals.

 • Salari. Segons taula salarial d’ ESF.

 • Incorporació. Immediata.

 • Durada del contracte. 9 mesos amb possibilitat d’ampliació.

REFERÈNCIES PEL CONTACTE

Les persones interessades poden enviar una carta de motivacions i el seu curriculum vitae, tots dos en format PDF, al correu electrònic projectes@esf-cat.org indicant en l’assumpte 2021_L’Equador.

Data límit. 19/12/2021

 

descarrega l’oferta