Termes de Referència: Disseny d’un mapa infogràfic amb els impactes de Barcelona al Sud Global

Oferta finalitzada | Termes de Referència: Disseny d’un mapa infogràfic amb els impactes de Barcelona al Sud Global

 

Objecte 

En el marc d’un servei prestat entre Enginyeria Sense Fronteres i Lafede.cat, es vol subcontractar el disseny gràfic per l’elaboració d’un mapa dels impactes del model energètic i conflictologia ambiental de la ciutat de Barcelona vers el Sud Global. La metodologia que se seguirà és la de cartografía crítica a través de la implicació en 2 tallers presencials dels diferents moviments, entitats i actors claus de la ciutat de Barcelona. El producte final de l’encàrrec és un mapa col·laboratiu per ser imprès en paper i color. 

Productes esperats:

-Disseny d’un mapa dels impactes del model energètic i conflictologia ambiental de la ciutat de Barcelona

-Disseny d’una infografia per cada conflicte identificat. S’espera un màxim de 10 infografies. 

-Proposta de campanya comunicativa per la difusió del mapa web 

Metodologia: 

– Una primera reunió per concretar l’encàrrec amb l’equip tècnic dinamitzador

– Assistència als dos tallers de mapatge col·laboratiu: 05/10 de 10-14h i 29/11 de 10-14h 

– 2 Reunions posteriors als tallers per concretar els productes 

– Possibles altres reunions de seguiment. 

Duració del servei: 

27 de setembre – 31 desembre  

Preu del servei: 

900€ amb impostos inclosos 

Candidatures

Les persones interessades poden enviar el seu Currículum Vitae i Portfolio a: sensibilitzacio@esf-cat.org indicantla referència REF: Disseny Mapa

Data límit de presentació de candidatures: 22 de setembre de 2021.

 

descarrega la convocatòria