Objectius de desenvolupament sostenible des d’una mirada feminista

Objectius de desenvolupament sostenible des d’ una mirada feminista

Des d’Enginyeria Sense Fronteres hem col·laborat amb altres entitats en una proposta alternativa als ODS oficials aprovats per Nacions Unides.

Els ODS feministes constitueixen un anàlisi crític on hem volgut visibilitzar el vincle entre cada ODS, els Drets Humans de les Dones i els Drets Sexuals i Reproductius. Aquest vincle no està present en els 17 ODS oficials o per tant existeix el risc que a l’Agenda 2030 “deixant a molta gent enrere“, per això si volem realitzar canvis estructurals, que aportin a la transformació social, és indispensable visibilitzar i treballar des d’aquest vincle.

Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l’aigua i el sanejament per a totes les persones és la nostra proposta per un ODS des d’una mirada feminista.

La desigualtat en l’accés a l’aigua té forts impactes en la garatia del dret de la salut, l’habitatge, l’alimentació i l’educació de les dones i nenes, i és un obstacle més per a la garantia dels seus Drets Sexuals i Reproductius.

El rol de les dones en relació amb l’accés a l’aigua i al sanejament continua sent desigual respecte al dels homes:

 • Accés diferenciat als drets de propietat
 • La deficiència democràtica genera desigualtat als espais de presa de decisions i comporta que els interessos de les dones queden invisibilitats.
 • Forta divisió sexual del treball
 • Treball no remunerat de cures
 • Violència masclista

Tot això provoca que també augmente les desigualtats, també amb l’accés a l’aigua, que és un recurs de primera necessitat per a totes les persones. Un be natural que s’ha convertit en un article de luxe que pertany a persones i col·lectius privilegiats per un sistema neoliberal i patriarcal.

Algunes dimesions del DHAS en la vida de les dones:

 • Disponibilitat
 • Accesibilitat i qualitat
 • Assequibilitat
 • Acceptabilitat

L’efectivitat del DHAS i de l’ODS només és possible mitjançant una perspectiva ecofeminista

 • Garantir l’accés a l’aigua com un dret fenomental de totes les persones, de manera universal, evitant i personalitzant els oligopolis que comercien i es beneficien de la generació de desigualtats socials.
 • Si la manca d’accés al DHAS repercuteix en la infància, i en particular en les nenes, s’hauria de potenciar l¡acompanyament en la criança i en la salut, assumit per les dones.
 • Donar suport i enfortir la participació de les dones en la millora de la gestió de l’aigua i el sanejament
 • S’ha de potenciar la participació de les dones en l’adopció de decisions relacionades amb la infrastructura i els serveis d’aigua, sanejament i higiene.

Descarrega ODS 6