Nou estudi: La gestió dels sediments a la Conca de l’Ebre

Nou estudi: La gestió dels sediments a la Conca de l’Ebre

El Delta de l’Ebre és la major zona humida de Catalunya, amb una superfície de 320 km2. Constitueix un dels hàbitats aquàtics més importants del Mediterrani occidental, i avui dia ningú posa en dubte que s’ha convertit en una de les regions més emblemàtiques del nostre país.

Aquest estudi té per objecte l’anàlisi de la gestió dels sediments al Delta de l’Ebre, des d’una perspectiva jurídica. S’hi expliquen les principals característiques ambientals, socials i econòmiques que configuren aquesta regió, per endinsar-se posteriorment en la problemàtica de la regressió del Delta de l’Ebre. 

L’estudi pretén fer una aproximació jurídica per a la protecció del Delta, ja que queda palès que una gestió inadequada dels sediments por repercutir negativament, no només en el propi riu Ebre, sinó també en la resta d’ecosistemes que l’envolten. S’ha investigat sobre les diferents normatives (europea, estatal, autonòmica i regional) que regulen aquesta temàtica, per veure quines vies de protecció hi trobem actualment.

Però sembla que la legislació no és suficient. També s’han volgut recopilar algunes de les iniciatives i experiències que han sorgit recentment per a protegir els ecosistemes deltaics, tant al Sud com al Nord global. Així, per exemple, l’estudi destaca la importància de teixir aliances amb altres xarxes amb presència a Catalunya, els aprenentatges del estudis realitzats a la Província d’Orellana, a l’Equador, o més recentment, la iniciativa regional per tal de gestionar els sediments al Delta del riu Danubi des d’una perspectiva de conca.

Aquest estudi alerta sobre els efectes dels impactes socials i ambientals a la Conca de l’Ebre i posa en valor i a debat algunes propostes i perspectives sorgides arreu del món amb mires de protegir els ecosistemes deltaics.

Consulta aquí l’estudi.