Obrim convocatòria per a treballar en l’estudi “Pobresa Energètica i infància i adolescència”

Obrim convocatòria per a treballar en l’estudi “Pobresa Energètica i infància i adolescència”

Enginyeria Sense Fronteres obre convocatòria per a treballar en l’estudi “Pobresa Energètica i infància i adolescència”.

Amb aquest estudi volem trobar i analitzar en profunditat les diferents afectacions (salut, emocional, social, rendiment escolar, etc) que té la pobresa energètica en la infància i l’adolescència. L’estudi té per objecte primerament realitzar una recerca bibliogràfica i estadística d’aquestes afectacions. El segon objectiu d’aquest estudi és donar veu als infants i adolescents per tal de que quedi reflectit en l’estudi. Finalment, l’objecte últim d’aquest és poder realitzar un protocol de detecció de la pobresa energètica en infància i adolescència per a professorat d’escoles i institut.

Si estàs interessat/da consulta els termes de referència, tens fins al 17 de juny per presentar-te!

Entrega i producte esperat

Cal entregar un estudi final, un article-resum del mateix estudi per a facilitar-ne la difusió i tasca comunicativa i finalment preparar una intervenció curta (2 minuts aproximadament) de presentació de l’estudi per ser gravada.

Pagament

El pagament es farà un cop publicat i presentat l’informe mitjançant transferència bancària.

Pagament: 2.500,00€ (a aquesta quantitat li seran aplicats els impostos corresponents).

 

Candidatures

Les persones o entitats interessades poden enviar una carta de motivació i el seu Currículum Vitae (o experiència de l’entitat) en arxiu pdf a: sensibilitzacio@esf-cat.org indicant la referència REF: 25/EstudiEnergia.

Data límit de presentació de candidatures:  17 de juny de 2019.