Manual de monitoreo comunitario de la calidad del agua con bioindicadores

El Manual de monitoreo comunitario de la calidad del agua con bioindicadores és una eina enfocada a facilitar l’espai d’enfortiment i empoderament dels camperols i camperoles en el control i monitoratge dels cossos hídrics de la província d’Orellana, a través de l’execució de monitoratges biològics comunitaris i el foment de les aliances entre el públic i el comunitari, sent corresponsables, com a titulars de drets, amb l’objectiu de garantir la sostenibilitat a l’aigua, la naturalesa i la vida.

A més, cal destacar que aquest treball és l’evolució d’una investigació científica feta durant el 2016 i consistent en una Guia de macroinvertebrados bentónicos de la provincia de orellana, treball també fet en conjunt entre les voluntàries d’ESF i el GADPO.

Aquest manual és fruit del treball de l’equip tècnic del Govern Autònom Descentralitzat de la Província d’Orellana (GADPO) i de les voluntàries d’Enginyeria Sense Fronteres (ESF) en el marc del projecte “Promoción de la gestión comunitaria para una agua segura en el sector rural de Orellana (Ecuador)”.