Capítol 3: La violència sexual | Campanya Reexistir

Llancem el Capítol 3: La #ViolènciaSexual dins la Campaña #Rexistir #TejiendoCuerposTerritorios?

Capítol 3: La #ViolènciaSexual

Sara Catalan, defensora ambiental guatemalenca del col·lectiu Resistència Pacífica La Puya, desenvolupa amb les dones del seu municipi una lluita no-violenta contra el projecte d’or “El Tambor”. Malgrat haver estat víctimes de violències físiques i sexuals, les dones d’aquest col·lectiu segueixen clamant justícia als actes de violència dels Drets Humans amb el pacifisme.

Es presenta com un contínuum de la violència de gènere que s’exacerba en contextos d’activitats extractives. Aquesta s’exerceix per part d’actors públics i privats: seguretat privada d’empreses, grups militars i paramilitars i policia.

En conflictes socials per activitats extractives, les dones estan exposades a sofrir vexacions sexuals durant els processos de repressió i detenció policial, sofrint tocaments, assetjament, agressions verbals amb contingut sexual, seguiments i violacions. En aquests contextos les dones són col·locades en situació de major vulnerabilitat davant les problemàtiques de comerç sexual, tracta de persones, treball forçós i treball infantil que es generen en aquests contextos.

Visiteu la pàgina de la campanya per a més informació: www.rexistir.com