Organitzem un recorregut pels diferents sistemes d’aigua de la parròquia La Belleza
  • Recorrido-Sistemas-Agua-ESF-Ecuador-1
  • Recorrido-Sistemas-Agua-ESF-Ecuador-2
  • Recorrido-Sistemas-Agua-ESF-Ecuador-3
  • Recorrido-Sistemas-Agua-ESF-Ecuador-4
  • Recorrido-Sistemas-Agua-ESF-Ecuador-5

A ESF treballem des del 2016 en la consolidació d’una xarxa d’iniciatives comunitàries per a la gestió de l’aigua en el sector rural i que s’ha materialitzat en la conformació de la Asociación de Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento LA BELLEZA (AJAAPySLB).

Divendres passat juntament amb l’Associació de Juntes d’Aigua LA BELLEZA (AJAPySLB), el Govern Autònom Descentralitzat Municipal de Francsico d’Orellana (GADMFO) i la Secretaria de l’Aigua (SENAGUA) vam organitzar, amb 5 representants de cadascuna de les Juntes, un recorregut pels diferents sistemes d’aigua de la parròquia La Belleza amb l’objectiu que les Juntes de l’Associació puguin conèixer els diferents sistemes i formes de gestionar l’aigua a la parròquia, permetent així crear sinèrgies entre organitzacions comunitàries.

L’activitat va iniciar amb la visita al sistema de El Palmar, per a visitar a continuació els sistemes de El Higuerón, Sol Naciente – Reina del Cisne, Bajo San Miguel y Jaguar 2. A cada visita, els i les representants de les respectives Juntes que ens acompanyaven, explicaven com havia sorgit el sistema, com operaven i mantenien el sistema, la manera d’administrar-lo i de passar comptes amb tots els socis i sòcies i puntualitzaven els punts forts i febles dels anys de funcionament. A més, in situ, vam fer una visita de les parts més rellevants de cada sistema d’aigua.

A través de l’intercanvi de bones pràctiques, sobretot en l’apartat tècnic, d’operació i manteniment, i en el d’administració econòmica i jurídica de la pròpia organització aconseguim enfortir el coneixement que tenen les Juntes d’Aigua que conformen l’Associació.

A més a més, la participació de representants de la Direcció d’Aigua Potable del Govern Municipal van permetre mostrar de primera mà l’autogestió de les Juntes d’Aigua i visualitzar les petites millores que es poden dur a terme per part del Govern als sistemes visitats, afavorint així la seva sostenibilitat tècnica i autonomia futura.