Estudi Experiències d’intercanvi entre operadors públics d’aigua. Una eina d’implementació del Dret Humà a l’Aigua i al Sanejament a nivell global.

Llancem l’estudi Experiències d’intercanvi entre operadors públics d’aigua. Una eina d’implementació del Dret Humà a l’Aigua i al Sanejament a nivell global.

Amb aquest estudi, es pretén donar a conèixer el funcionament de les col·laboracions sense ànim de lucre entre operadors públics d’aigua i com els municipis poden fer servir aquests partenariats com a eina per posar de relleu el valor i la capacitat d’impacte d’aquest tipus de polítiques de cooperació internacional al desenvolupament. El principal objectiu d’aquest estudi és la divulgació d’aquests intercanvis per tal d’animar altres operadors públics d’aigua i ens municipals en la posada en pràctica de partenariats entre entitats públiques.

La primera part d’aquest estudi mostra com s’ha arribat al moment actual en relació a aquest tipus de col·laboracions, es defineix què s’entén per un Partenariat públic públic, partint de la bibliografia existent i quines característiques té. Així mateix, es recull un llistat de casos de col·laboracions portades a terme a l’Estat.

El gruix de l’estudi es centra en l’explicació detallada de quatre casos: l’operador públic Barcelona Cicle de l’Aigua S.A. (BCASA) amb Water Supply and Sewerage Autorithy S.A. (WSSA) al municipi de Betlem (Palestina); l’operador públic Aigües del Prat S.A. (APSA) del Prat de Llobregat amb l’Acueducto de Gibara al municipi de Gibara, provincia d’Holguín (Cuba) i amb Aguas Santafesinas S.A. (ASSA) al municipi de Firmat (Argentina); i finalment el cas de la Cooperativa Minera Olesana S.C.C.L (CMO) d’Olesa de Montserrat amb la Unidad de Gestión Prestadora de Servicios de Saneamiento (UGPSS) del municipi d’Anta a la regió de Cusco (Perú).

A continuació es fa un anàlisi dels casos descrits per tal d’identificar quines dimensions s’han potenciat des del punt de vista de l’acompliment del Dret Humà a l’Aigua i al Sanejament. Posteriorment s’identifiquen organismes i accions que a partir d’ara poden ser útils per continuar portant a terme partenariats entre operadors tant a nivell mundial com a nivell de país. Finalment, es presenten les conclusions d’aquest estudi, tot marcant quins són els punts comuns i més destacables dels casos analitzats, permetent obtenir les principals directrius per executar col·laboracions d’aquestes característiques.

Podeu descarregar l’estudi des d’aquest enllaç.