Documental Historias de Agua

“Historias de Agua” és un documental elaborat per la Red Muqui, de la qual Grufides forma part i a la qual des d’ESF contribuïm a enfortir des dels projectes d’extractives sobre els impactes en salut ambiental i humana que ha generat i genera l’activitat minera en les poblacions i comunitats de Cerro de Pasco (Pasco), La Oroya (Junin) i San Mateo (Lima Provincias), i la problemàtica dels passius ambientals miners en aquestes zones, i els impactes especialment en l’aigua.

El documental evidencia la vulnerabilitat de les fonts d’aigua i dels ecosistemes que la generen en un context de canvi climàtic i mostra les repercussions de la contaminació produïda per l’activitat minera i el seu impacte en l’ambient i la salut de les persones que viuen en aquelles zones i que paguen el preu de viure en un país al qual se li denomina com a miner.