ESFeres 19: Recuperant el control de l’energia: Accions per (re)municipalitzar la distribució elèctrica

ESFeres 19: Recuperant el control de l’energia: Accions per (re)municipalitzar la distribució elèctrica

Durant aquests últims quatre anys la Xarxa per la sobirania energètica (XSE), de la que ESF en forma part, ha analitzat el sector elèctric, intentant plantejar alternatives que caminin cap a la sobirania energètica popular. Els intensos debats sobre la qüestió han acabat determinant que una de les activitats claus és la distribució elèctrica.

L’estudi, que pretén dotar d’arguments per l’acció social, política i jurídica, amb el principal objectiu de contribuir a la recuperació del control públic i ciutadà de l’energia, a través d’un procés de remunicipalització de la distribució elèctrica, es presenta en dues parts principals.

La primera part analitza el context general de la distribució elèctrica i s’inicia amb la història de l’electrificació a Catalunya, parant especial atenció a l’evolució de les xarxes elèctriques i les dinàmiques de poder del sector, per arribar a què és la distribució en l’actualitat, quins són els seus actors principals i com es remunera l’activitat.

La segona part indaga les eines que ens pot brindar el marc jurídic actual en relació a la (re)municipalització de la distribució elèctrica, així com incideix en les claus de la mobilització social necessària i imprescindible per generar espais que disputin l’hegemonia a l’Oligopoli elèctric, i que siguin capaços de posar la distribució elèctrica al servei de la ciutadania.

Portada ESFeres 19

ESFeres 19: Recuperant el control de l’energia: Accions per (re)municipalitzar la distribució elèctrica (Català)

ESFeres 19: Recuperando el control de la energía: Acciones para (re)municipalizar la distribución eléctrica (Castellano).

Edició Juny 2017.