Iniciem el reportatge pel defensar el Dret Humà a l’Aigua a El Salvador
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09

Iniciem el reportatge pel projecte de la DevReporter de LaFede.cat a El Salvador amb RuidoPhoto, per donar veu a defensores i defensors del dret humà a l’aigua, a totes aquelles persones que lluiten posant en risc la seva vida, buscant alternatives i denunciant la falta d’una regulació estatal del recurs hídric.

Amb aquest reportatge pretenem difondre la seva lluita, per donar-li el reconeixement que mereix, portar-lo a Nord on, tant des de RuidoPhoto com Enginyeria Sense Fronteres, el moguem en diferents formats, sensibilitzant a la població sobre les problemàtiques a les quals s’enfronten a El Salvador, com aquestes els afecten les vides i fins a quin punt s’hi deixen la pell.

Indústria minera, contaminació de les aigües, destrucció del medi ambient, sobreexplotació d’aigua d’aqüífers, falta d’aigua domiciliar, agrotòxics i amenaces contra la vida de les persones i familiars. Contra tot això s’organitzen, construeixen i s’autogestionen els seus propis sistemes d’aigua per canonada, a partir de models comunitaris i entitats sense ànim de lucre. Defensen que el recurs hídric no ha de suposar un enriquiment per a ningú i que l’estat ha de garantir-ne l’accés a tothom, amb un marc legal que ho reguli.

De moment us deixem un petit tast de les primeres fotografies preses per Pau Coll, actualment a terreny juntament amb la Majo Sicar, l’equip de reportatge.

Seguiu atentes, us anirem informant de l’evolució del projecte!