La governança energètica + Assemblea Xse

En mans de qui volem que estigui la governança energètica? Com voldríem que fos aquesta governança? Quines experiències ens poden ajudar a imaginar nous escenaris?

Com a Xarxa per la sobirania energètica, hem apostat des del principi per la localització de l’energia. La transició a un model localitzat, distribuït en renovables permet augmentar i molt la capacitat de decisió de persones i comunitats pel que fa a l’energia. Aquest canvi planteja doncs un repte i una oportunitat que no podem deixar escapar: el pas del control oligopòlic al control ciutadà. Com garantir aquest control ciutadà és el que volem explorar entre totes. És suficient garantia el control a través dels grups polítics de representació? Podem imaginar un model híbrid que doni més pes de decisió i gestió a la ciutadania?   Quines experiències hi ha en marxa, amb èxit, de control ciutadà de l’energia? De control mixt?

Localitzar l’energia ens fa qüestionar-nos també quina ha de ser aquesta unitat fonamental de la sobirania energètica: Quina mida i característiques han de tenir les comunitats de decisió? Ho és el municipi? la comarca? Intentarem posar sobre la taula aquests i altres punts per explorar al voltant del dret a decidir i el control democràtic de l’energia.

Us esperem dissabte 11/02/2017 a la Nau Bostik, BCN

Inscriviu-vos a la jornada al formulari fent clic aquí.

Aquí l’esdeveniment al facebook.

assemblea11021