ESFeres18: Relacions entre l’empresa privada i la UPC

ESFeres18: Relacions entre l’empresa privada i la UPC

Document extret d’un Treball de Fi de Grau d’Enginyeria de l’Energia corresponent a un projecte de Aprenentatge i Servei realitzat amb Enginyeria Sense Fronteres que pretén aportar una mica de llum sobre les relacions existents entre l’empresa privada i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). L’anàlisi d’aquestes relacions es farà mitjançant l’estudi d’un cas concret: el de l’empresa del sector energètic Endesa. Al llarg del treball es mostraran les modalitats de col·laboració entre les empreses privades i la universitat, per després centrar-se en Endesa, amb un recull de la seva activitat i història i dels punts de relació amb la UPC, finalitzant amb una valoració d’aquestes relacions.

Descarrega l’Estudi ESFeres18: Relacions entre l’empresa privada i la UPC

Edició: Gener 2017.