ESFeres16 Pobresa Energètica i Models de Gestió de l’aigua i l’energia a la UE

ESFeres16: Pobresa energètica i models de gestió de l’aigua i l’energia a la UE

Aquest estudi pretén comparar els models de gestió de l’aigua i l’energia a l’Estat espanyol amb altres models a diferents països i regions de la Unió Europea, posant èmfasi en si s’acompleix l’accés universal i la garantia de subministrament d’aquests dos béns, alhora que identificant si aquests models i les seves respectives mesures permeten adreçar la problemàtica de la pobresa energètica, que afecta cada dia a més persones.

Descarrega l’Estudi ESFeres16: Pobresa energètica i models de gestió de l’aigua i l’energia a la UE

Edició: Gener 2017.

Descarrega l’estudi en castellà