Estudio de Base en igualdad de género en las comunidades rurales de la provincia de Inhambane, Mozambique

Tesina del postgrau CEU-UPC de Societats Africanes realitzada per Emilio González que busca fer una fotografia de la realitat de les comunitats rurals, mitjançant unes discussions i entrevistes amb un grup de la comunitat. Tot això amb l’objectiu de posar a debat les diferents formes d’organitzar-se com a comunitat i les diferents tradicions, i a partir d’aquí, portar la conversa cap els perquès d’aquests comportaments i com afecten a la igualtat de gènere i a la concepció del paper d’ambdós gèneres dins de la comunitat.

Descarrega la “Estudio de Base en igualdad de género en las comunidades rurales de la provincia de Inhambane, Mozambique”

Edició: desembre 2016.