[Estudi] Com garantir l’assequibilitat del Dret Humà a l’aigua i al Sanejament mitjançant les tarifes

Des d’Enginyeria Sense Fronteres llancem un estudi sobre Com garantir l’assequibilitat del Dret Humà a l’aigua i al Sanejament mitjançant les tarifes. D’aquest estudi se’n desprenen algunes recomanacions per tal que la tarifa pugui garantir el Dret Humà a l’aigua.

Aquest estudi ha analitzat en una petita mostra de municipis si l’estructura tarifària i el preu que els habitants d’aquestes localitats paguen per la factura de l’aigua permet el compliment de la garantia del dret humà a l’aigua. Per això es considera tant l’estructura tarifària i els preus aplicats de forma general, com l’existència de mesures a aplicar en casos de dificultats econòmiques.

En l’estudi s’introdueix la consideració dels serveis d’abastament i sanejament com a serveis socials bàsics a nivell internacional, i es fa referència a l’administració pública com a responsable de garantir-los. També es fa esmenes a les conseqüències que la tarifa té sobre les persones. Més tard es plantegen els objectius que ha de cobrir la tarifa i es fa un breu resum de les tipologies de tarifa més habituals.

estudi tarifes

Finalment, es passa a fer l’anàlisi de diferents propostes tarifàries que s’apliquen en municipis de Catalunya i Espanya per tal de valorar quins aspectes fan que les tarifes siguin més adequades socialment per tal de garantir l’assequibilitat universal de l’accés a l’aigua i al sanejament. En un primer punt es comparen les estructures tarifàries dels municipis, i tot seguit es passa a valorar el pes de la factura de l’aigua en l’economia familiar.

Tot i que la definició de l’estructura tarifària de l’abastament i el clavegueram depèn de les circumstàncies de cada municipi, en l’estudi s’apunten alguns aspectes que cal tenir en compte per tal que aquesta permeti garantir l’assequibilitat del dret humà a l’aigua i al sanejament. D’aquesta manera, doncs, s’analitzen aspectes com són la tipologia de factura per persona resident o per llar, el pes del component fixe de la factura, o l’IVA que s’aplica, entre d’altres.

L’objectiu de l’estudi és que els municipis puguin tenir en compte aquests aspectes per tal de definir estructures tarifàries més justes des del punt de vista de garantir el dret humà a l’aigua i al sanejament.

Podeu descarregar l’estudi des d’aquest enllaç

L’estudi s’acompanya d’un vídeo/conversa entre l’autora Cristina Barberà i l’enginyer expert en aigua Joan Gaya.

L’Aigua és un dret, no una mercaderia!

 

Contactes premsa:

Miriam Planas

Miriam.planas@isf.es / 649 860 307

Cristina Barberà

Cristina.Barbera@isf.es / 605 117 583

www.esf-cat.org