Convocatòria Plaça de Cooperant – Expatriat/da a Moçambic

CONTEXT DE LA DEMANDA

L’Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres – ESF, compta amb una experiència de més de 20 anys de treball orientat a la justícia i igualtat social. ESF treballa a Moçambic des de l’any 2006 i més concretament a la Província d’Inhambane des de l’any 2009.

En l’àmbit de l’aigua i el sanejament ESF treballa en la millora de la gestió territorial i la planificació hídrica, que ha de ser una eina per l’execució de qualsevol projecte d’abastament i sanejament, apoderant els col·lectius vulnerables i la societat civil organitzada en els seus drets, per a què exerceixi  una pressió ciutadana transformadora.  Per una altra banda, capacitant a les administracions com a titulars d’obligacions,  en la gestió integral del recurs hídric, per tal de que executin les infraestructures d’abastament i sanejament amb  atenció  preferent  a l’àmbit rural.

Des del gener del 2010, la Unió Nacional de Camperols i Camperols (UNAC) i ESF, treballen conjuntament en el sector de l’aigua, sanejament i agricultura en el Districte de Funhalouro, a la zona rural de l’interior de la província d’Inhambane (Moçambic). En concret, a mitjans del 2011 es va iniciar el “Programa d’Aigua, Sanejament i Enfortiment Institucional de la UNAC a Funhalouro”, finançat principalment per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), basat en la consecució de dos objectius principals:

 • Augmentar la cobertura d’aigua en quantitat i qualitat i el sanejament del Districte de Funhalouro.
 • Enfortir la representació institucional de la contrapart local UNAC a la regió.

La finalització del Programa està prevista en l’ any 2016.

A més, en el marc d’aquesta acció conjunta durant aquest any 2016 es va iniciar el projecte “Empoderant a la dona camperola a la Província d ‘Inhambane per al lideratge en la gestió de l’aigua i la promoció agropecuària i acompanyament a la UNAC a l’impuls de la seva Política de Gènere”,  també finançat per l’ ACCD  on els objectius principals són:

 • Enfortir l’estructura organitzacional de la UNAC en termes d’igualtat de gènere i aplicar la seva Política Nacional de Gènere a la Província d’Inhambane.
 • Garantir l’accés a l’aigua i la sobirania alimentària per a les famílies camperoles del Districte de Funhalouro.

FUNCIONS A DESENVOLUPAR:

 • Coordinació de les activitats a ser implementades en l’àmbit del tancament del Programa.
 • Coordinació del tancament administratiu del Programa.
 • Coordinació del Projecte de Gènere: Execució i seguiment de les activitats i resultats fixats per l’Organització, així com del correcte compliment dels requisits establerts pels finançadors, en termes de qualitat, temps i forma.
 • Coordinació i planificació conjuntament amb l’equip local de la UNAC en terreny en les activitats relacionades amb l’execució i gestió del projecte.
 • Seguiment Econòmic i Tècnic del projecte.
 • Relació institucional i tècnica amb les diferents administracions públiques de la Província d’Inhambane i el Districte de Funhalouro.
 • Elaboració d’informes i justificacions per els finançadors del projecte.
 • Coordinació amb la resta de l’Equip Tècnic d’ESF al país.
 • Collaboració en la recerca i nous finançaments per cobrir les expectatives de la planificació estratègica de l’associació.

PERFIL REQUERIT

 • Formació universitària superior amb perfil tècnic.
 • Coneixements i experiència en projectes de cooperació: eines, metodologies i instruments de treball propis de la cooperació per al desenvolupament. Mínim 4 anys.
 • Es valorarà formació específica en l’àmbit de la Igualtat de gènere.
 • Coneixements elevats en ofimàtica.
 • Bon nivell de portuguès, parlat i escrit.
 • Sensibilitat envers la Cooperació, el Desenvolupament. Es valoraran experiències en països dels Sud, especialment en el context geogràfic de l’Àfrica Austral.
 • Capacitat de treball, iniciativa i, especialment, autonomia. Es requereix persona motivada per treballar amb persones de diferents cultures i en àmbits rurals. Gran disponibilitat i flexibilitat.
 • Identificació amb els principis i metodologies de treball d’ESF.
 • Es valorarà experiència com a soci/a actiu de ESF o organitzacions afins.

CONDICIONS DE L’OFERTA

Període inicial a Barcelona per preparar el treball amb l’equip tècnic i el grup de voluntaris encarregat. Posteriorment, desplaçament a Moçambic a jornada completa. El treball es dividirà entre l’oficina ubicada a la ciutat d’Inhambane i la que es troba a terreny, a la vila de Funhalouro.

Duració del contracte: 6 mesos

Incorporació: Maig-Juny

Remuneració: 25.510 euros bruts anuals

 

REFERÈNCIES PER A CONTACTAR

Les persones interessades poden enviar una carta de motivació i el seu Currículum Vitae  (ambos en pdf) a: organitzacio@esf-cat.org indicant la referència a l’assumpte del correu mail: REF:2016_PFU/GFUN

Tota la informació aquí

DATA LÍMIT PER L’ENVIAMENT

27 d’abril de 2016