Trobada de Reflexió sobre Gènere del “Núcleo Provincial del Campesinado de Inhambane”, Moçambic
  • 20160303_091736
  • 20160303_164041
  • 20160303_165915

La trobada ha tingut lloc la primera setmana de març amb la participació de persones representants de totes les “Uniones Distritales del campesinado de la Provincia de Inhambane” que representen a la “Unión Nacional de Camperols de Mozambique” (UNAC). A més, van participar tècniques de projectes de la UNAC especialistes en Gènere i Treball social comunitari.

Des de l’any 2014 la UNAC està implementant la seva Política Nacional de Gènere, a través de la qual es planteja millorar el funcionament de la institució en l’àmbit de la igualtat de gènere en tots els seus nivells. Així la trobada tenia els següents objectius:

  • Iniciar un procés de reflexió sobre el gènere, el que significa ser una dona, el que significa ser un home (Papers de gènere d’accés i control de recursos, el poder i la presa de decisions)
  • Analitzar i qüestionar les relacions de gènere en l’operació i administració de les unions distritals.
  • Identificar els problemes que dificulten el bon funcionament de les unions, i traçar accions de canvi. Desenvolupar un compromís amb l’aplicació de la política de gènere UNAC i el seu pla d’acció.

La trobada va finalitzar amb la presència de la Directora de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, Marta Macias, que estava realitzant un viatge de seguiment dels projectes que la ACCD finança a la zona.