Oferta Tècnic de Comptabilitat i Gestió Econòmica (Barcelona)

CONVOCATÒRIA TÈCNIC / A DE COMPTABILITAT I GESTIÓ ECONÒMICA
L’ASSOCIACIÓ CATALANA D’ENGINYERIA SENSE FRONTERES ( ESF ) convoca la selecció d’un/a tècnic/a de comptabilitat i gestió econòmica (Barcelona)

CONTEXT DE LA DEMANDA
ESF és una Organització No Governamental dedicada a la cooperació al Desenvolupament, que busca posar la tecnologia al servei del desenvolupament per construir una societat mundial justa i solidària.
A ESF promovem tant projectes i programes de desenvolupament al sud, com accions d’educació,  sensibilització, investigació i incidència al Nord. Totes les nostres accions són possibles gràcies al treball del voluntariat, el suport de personal contractat i els ajuts que aporten socis, particulars, institucions i subvencions públiques.

FUNCIONS A DESENVOLUPAR
Responsable de l’àrea comptable i gestió econòmica de l’entitat.

 • Suport a Tresoreria en el seguiment econòmic de l’entitat
 • Responsable de comptabilitat
 • Gestió financera
 • Control de liquiditat
 • Control i seguiment de cobraments
 • Control i seguiment de transferències internacionals
 • Tancament comptes anual i trimestrals d’ESF
 • Coordinació auditoria de l’entitat
 • Suport auditories projectes
 • Suport analític projectes
 • Actualitzar el sistema comptable i estandardització dels processos de seguiment

PERFIL DEMANAT

 • Formació en l’àrea d’economia, finances i/o comptabilitat
 • Experiència prèvia contrastada en tasques similars en ONG o ONL
 • Domini ContaPlus, ContaSOL o similar i Excell
 • Capacitat d’ànalisi i innovació
 • Treball en equip i capacitat resolutiva

Es valorarà:
Experiència com a soci actiu d’ESF o organitzacions afins

CONDICIONS DE L’OFERTA

 • Jornada: 20 hores setmanals. (horari combinat en matins i tardes a concretar)
 • Lloc de treball: Seu d’Enginyeria Sense Fronteres a Barcelona (Múrcia 24, baixos)
 • Data d’incorporació: Immediata
 • Retribució: 11.555 euros bruts anual, en 12 pagues

REFERÈNCIES PER CONTACTES
Les persones interessades poden enviar el seu Currículum Vitae i una carta de motivacions , a: organitzacio@esf-cat.org , indicant la referència
REF : 2016/COMPTABILITAT

DATA LÍMIT PER L’ENVIAMENT DE CV: 13 de març  2016

Barcelona, 1 de març  de 2016.