Desenvolupem el primer taller sobre formulació i avaluació de projectes d’inversió pública per al desenvolupament econòmic local a la ciutat de Jaén, Perú

En aliança estratègica amb la Universitat Major de Sant Marcos – Perú, hem desenvolupat el primer taller sobre formulació i avaluació de projectes d’inversió pública per al desenvolupament econòmic local a la ciutat de Jaén, Perú.

A l’esdeveniment, que es va dur a terme el passat 18 i 19 de febrer, Laura Lucio González, representant d’ESF, va manifestar que aquesta acció s’emmarca en un projecte que s’està implementant a les províncies de Jaén i Sant Ignacio en conveni amb la Municipalitat Provincial de Jaén – MPJ, Càrites Jaén, la Universitat Nacional de Sant Marcos, i la Universitat Nacional de Jaén- UNJ.
De mateixa manera va informar que el mateix està articulat amb el procés d’elaboració del Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic Local, de manera que es compti amb projectes d’inversió pública viables en aquest àmbit del nord orient peruà.

Taller-SNIP-(2)

Estem molt contents d’haver participat en una capacitació d’aquest tipus que ha estat específicament dirigida a tècnics i funcionaris municipals de planta, perquè d’aquesta manera es garanteixi que el coneixement adquirit pels participants sigui aplicat en el menor termini possible, i així es tinguin els primers projectes d’inversió pública en desenvolupament econòmic local que beneficiïn als productors i productores d’aquestes províncies.

El desenvolupament d’aquesta capacitació ha estat a càrrec d’especialistes en la matèria de la degana d’Amèrica, Universitat Major de Sant Marcos.

Elaboración-Plan-Del