Presentem l’Observatori de Conflictes de Cajamarca i l’Observatori Territorial

observatorio-de-conflictos-cajamarca

Cajamarca està vivint una sèrie de conflictes socials, relacionats en gran part per les indústries extractives que es troben assentades a zones vulnerables (capçalera de conca, àrees naturals protegides, comunitats indígenes i camperoles). Segons el Report de Conflictes Socials de la “Defensoría” del Poble, existeixen 153 conflictes actius i 60 conflictes latents al país, dels quals, 136 són conflictes socioambientals. Així mateix, el major nombre de casos del tipus socioambiental estan vinculats a l’activitat minera (142 casos, la qual cosa representa el 66,7%).

Al llarg del 2015 hem donat llum a l’Observatori de Conflictes de Cajamarca i l’Observatori Territorial juntament amb la nostra contrapart a Perú Grufides PERU amb l’objectiu de crear una eina d’ajuda a la presa de decisions a les autoritats, funcionaris públics i organitzacions socials sobre els conflictes existents a la Regió de Cajamarca.

Es sistematitzen els casos de conflictes existents al Departament mitjançant fitxes de casos, línies de temps, reports semestrals i alertes de conflictes. A més, es dóna informació sobre les concessions mineres, els projectes miners i hidroelèctrics i els passius ambientals existents en Cajamarca.

L’Observatori territorial és un Sistema d’Informació Geogràfica (SIG) a la WEB on es pot trobar tota aquesta informació georeferenciada.

Observatori de Conflictes de Cajamarca:
http://www.grufides.org/…/observatorio-de-conflictos-cajama…

Observatori Territorial:
http://www.grufides.org/observatorioterritorial/index.html