Informe de monitoreo de calidad de agua con macroinvertebrados acuáticos en los sistemas hídricos de la Provincia de Orellana

Informe de monitoreo de calidad de agua con macroinvertebrados acuáticos en los sistemas hídricos de la Provincia de Orellana

L’informe presenta una breu presentació de la importància de l’aigua, descriu de caràcter informatiu, el monitoratge amb macroinvertebrats bentònics i la qualitat de l’aigua, els quals justifiquen la necessitat de monitorar l’aigua per a prevenir possibles afectacions a la salut de les persones i a la naturalesa; presenta els objectius de l’informe de monitoratge de la qualitat de l’aigua, la metodologia i els materials utilitzats; posteriorment, s’analitzen els resultats de l’estudi dels diferents sistemes hídrics; i finalment, es presenten les conclusions de l’activitat de monitoratge i del posterior anàlisi i una recomanacions tècniques generals per a millorar el control ambiental a la Província d’Orellana.

Informe-monitoreo-bioindicadores

Descarrega Informe de monitoreo de calidad de agua con macroinvertebrados acuáticos en los sistemas hídricos de la Provincia de Orellana

Edició: desembre 2015.