Informe 2015 de monitoreo de calidad de aire, agua y sedimentos en la Provincia de Orellana

Informe 2015 de monitoreo de calidad de aire, agua y sedimentos en la Provincia de Orellana

Aquest estudi ha de ser considerat com a mostra de la realitat de la província quant a qualitat de l’aire, aigua i sediments, dels anys 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015. En la part inicial, es mostra una breu presentació de l’activitat hidrocarburífica a la Província d’Orellana i la descripció d’alguns contaminants presents a l’aire, aigua o sediments, de manera que es justifica la necessitat de monitorar les activitats hidrocarburíferes per a prevenir possibles afectacions a la salut de les persones i a la naturalesa. Seguidament, es presenten els objectius de l’informe de monitoratge de la qualitat de l’Ambient, així com també, la metodologia i els materials utilitzats. Potseriorment, s’analitzen els resultats de l’estudi de les matrius aire, aigua i sediments. Finalment, es presenten les conclusions i recomanacions tècniques generals per a millorar el control ambiental a la Província d’Orellana.

Informe 2015 de monitoreo de calidad de aire, agua y sedimentos en la Provincia de Orellana

Descarrega Informe 2015 de monitoreo de calidad de aire, agua y sedimentos en la Provincia de Orellana

Edició: desembre 2015.